Grön åker i solsken

Sparräntor för dig inom lantbruket

Vi förstår dig som är verksam jord- och skogsbrukare och vill därför ge dig möjligheten att låta dina intäkter från skörd eller avverkning växa tryggt på ett förmånligt sparkonto. Du öppnar sparkontot digitalt på bara ett par minuter.

Öppna sparkonto

Sparkonton för medlemmar

Som medlem i Landshypotek erbjuds du en än mer förmånligare ränta.

Kontotyp Ränta Förändring Ändrad
Sparkonto Jord och Skog

3,80%

0,15 12 september 2023
Medlemskonto

3,80%

0,15 12 september 2023
Skogskonto/Skogsskadekonto 3,80% 0,15 12 september 2023

 

Sparkonto för icke medlemmar

Kontotyp Ränta Förändring Ändrad
Sparkonto Jord och Skog*

3,75%

0,15 12 september 2023
Sparkonto Företag** (maximalt saldo 5 miljoner) 3,00% 0,15 12 september 2023
Medlemskonto*

0,15%

-0,20 22 dec 2015
Skogskonto/ Skogsskadekonto 3,75% 0,15 12 september 2023

*Dessa konton går inte att öppna som icke-medlem, utan ränteförändringen sker när du som kund inte är medlem, d.v.s. i samband med ingången av karensperioden.
**Sparkonto Företag är för närvarande inte möjligt att öppna för nya kunder. Beslutet gäller tills vidare.

Prislista

Som kund i Landshypotek har du (alt företagets angivna behörighetsadministratör) fri tillgång till Internetbanken och loggar enkelt in med ditt BankID. Där kan du utan kostnad själv göra överföringar, ta del av låneavier, årsbesked och andra dokument. 

Insättning på konto i Landshypotek 0 kr 
Uttag från Sparkonto Företag 0 kr
Uttag från Sparkonto Jord och Skog 0 kr
Uttag från Skogskonto och Skogsskadekonto 0 kr
Uttag från Medlemskonto 0 kr
Kontoutdrag (efter begäran, max 1 kontoutdrag per månad) 100 kr
Extra årsbesked, kontoutdrag och avier (kopia)  100 kr
Extra saldo och räntebesked vid bouppteckning 0 kr
Avslut konto  0 kr
Inloggning Landshypoteks Internetbank 0 kr
Öppna Fastränteplacering Investera i Landshypotek* 0 kr

*Förtidslösen kostar 500 kr

*Information om statlig insättningsgaranti. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

Medlemsspara Skog och åkermark från ovan
Spara

Sparkonto för dig som medlem

När åkrar, fält och skog växer - låt dina sparpengar göra det också. Vi erbjuder tryggt sparande för dig inom lantbruket. 

Medlemsspara
Till vårt skogskonto Trästockar på hög i gräs
Spara

Sparande för dig som skogsägare

Vi vet att det är viktigt för dig som skogsägare att kunna fördela skogsintäkterna över tid. Därför erbjuder vi olika typer av spartjänster för dig och ditt skogsägande. 

Till vårt skogskonto