"Jag låter skogen styra åtgärderna, mer än dagens plånbok"

- Hållbarhet för mig innebär att jag sköter skogen på bästa tänkbara sätt, och påverkar naturen och omgivningen så lite som möjligt. Jag bidrar också till fossilfri energi och till miljövänliga produkter.

Det säger Mats Hägglund som är skogsägare i Hälsingland och i Småland.

Mats har 125 hektar skog, men äger vissa områden tillsammans med sina syskon. Så snart som möjligt efter avverkning planteras nya träd – främst gran men också tall. Skogen gås igenom två gånger per år och alla bestånd granskas noga. Det blir mycket tillsyn av skogen, vilket också kommer av att Mats tycker det är skönt och intressant att vara i skogen.

- Vi följer givetvis alla rekommendationer. Vi röjer och gallrar skogen två gånger om året. De sista 20-30 åren står skogen orörd. Det är nya rutiner sedan massiva stormar på senare år lett till stora skador på skogen. Resultatet blir mindre risk för stormskador och fler, men inte lika grova, träd, vilket ger lägre avkastning.

Mats Hägglund

- Jag låter skogen styra åtgärderna, mer än dagens plånbok. När jag utgår från vad skogen behöver blir det bättre avkastning på sikt, även om jag får vänta på pengarna. Ett lönsamt skogsbruk handlar inte bara om min lönsamhet, utan även kommande generationers avkastning. Utan ekonomisk hållbarhet blir miljö- och klimatarbetet inte långsiktigt.

När jag utgår från vad skogen behöver blir det bättre avkastning på sikt, även om jag får vänta på pengarna.

Mats har ägt skog sedan 15 års ålder. Han ser sig främst som en av många generationer som har ägt, och som kommer att äga, hans skog. Från det att en skogsplanta har satts i jorden tills det att den skördas tar någonstans mellan 50-120 år.

- Skogen har en lång omloppstid. Det är klart att jag hoppas att mina barn tar över och driver det vidare, men det får de göra om de själva vill.

- Ungdomars vilja att jobba inom jord och skog är en förutsättning för en positiv utveckling. Brist på arbetskraft och färre företagare inom det gröna näringslivet är ett hot mot en hållbar utveckling - både för branschen och landet i stort, säger Mats som också är engagerad i bygdens naturbruksgymnasium.

- Företagarna inom jord och skog bidrar till att landsbygden lever och utvecklas.

Mats Hägglund

Som före detta mjölkproducent har Mats hjärtat även i jordbruket. Han jobbar också med att certifiera ekologiska jordbruk och Svenskt Sigill-odlare. Arbetet handlar om att ge råd kring hur bonden ska driva verksamheten för att uppnå de miljökrav som certifieringen kräver. När certifieringen är genomförd görs oanmälda kontroller för att säkerställa att producenten fortsätter att leva upp till kraven. Regelverket justeras kontinuerligt, även om det inte sker så stora förändringar. Mats och hans kollegor fortbildas fortlöpande för att hålla sig uppdaterade.

- Certifieringarna handlar ju dels om att få jordbruket mer miljövänligt, dels om att möta konsumenternas växande intresse för att veta vad de äter och hur djuren har det.
Mats drivkraft är att bidra till ett jordbruk i samklang med naturen, och samtidigt leverera nytta och kvalitet till konsumenten.

- Det är ett viktigt jobb att försörja landets befolkning med mat. För maten kommer ju inte från mataffären utan från jorden.

Relaterade artiklar

Läs mer

Skog till salu – tipsen för dig med säljplaner

Läs mer
Läs mer

Så finansierar du skogen

Läs mer
Läs mer

Granbarkborren ställer till stora problem

Läs mer