Porträtt av Martin Kihlberg i skogen

Med hållbarhet på agendan sedan 1836

När allt fler i finansvärlden letar hållbara investeringar sticker Landshypotek ut genom de värden som skapas av och tillsammans med kunderna. ”Vi har haft hållbarhet på agendan sedan 1836”, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

I snart 200 år har Landshypotek finansierat svenskt skogs- och jordbruk - ett grönt företagande som är grunden för biologisk mångfald och hållbara samhällen.

  – Våra jord- och skogsbrukskunder är verkligen planetskötare. Varje dag förhåller de sig till hur planeten mår och hur klimatet påverkar deras företagande. Men deras verksamheter påverkar också jordens välmående, säger Martin Kihlberg och fortsätter:

  – Betande djur bidrar till biologisk mångfald. God djurhållning med låg antibiotikaanvändning är nyckel för fortsatt motståndskraft mot smitta och sjukdomar. Svenskt skogsbruk motverkar klimatförändringar genom att skogarna tar upp koldioxid och skiftet från klimatskadligt material till hållbara skogsprodukter. En brukad skog med återplantering är både lönsam och klimatsmart.

Och bankens vinst går tillbaka till dessa lantbrukskunder, de som till stor del bygger det svenska lantbruket. Hållbarhetsfrågor blir naturligt och ständigt närvarande i bankens verksamhet.

Bankens hela affärsmodell är ett kretslopp

– Våra ägare är inga anonyma investerare på börsen. De är lantbrukaren som odlar fälten som du passerar eller skogsägaren som sköter skogen du plockar svamp i, och de värden vi tillsammans skapar i banken går tillbaka till just detta. Det är fundamentalt för oss. På riktigt och långsiktigt ger det här kretsloppet en hållbar affärsmodell.

Intresset för svenska råvaror ökar. Allt fler väljer svensk mat i butiker och på restauranger. Banken arbetar aktivt för att lyfta den nytta som skogs- och jordbruk ger. Landshypotek blev 2018 pionjärer i världen med en unik grön obligation byggd på skogens hållbarhetvärden.

– Intresset från investerarna var rekordartat. Det var en rejäl bekräftelse på att svenska skogsägare levererar hållbara värden som är attraktiva. Allt fler ser skogen som en hållbar investering. När obligationen senare listades på världens största gröna börs i Luxemburg prisades det svenska hållbara skogsbruket stort. Vårt sätt att se på gröna investeringar har sedan använts av andra banker.

Landshypotek har även engagerat sig i EU-kommissionens taxonomi, en vägledning till investerare för vad som ska klassas som grön och hållbar ekonomisk verksamhet.

– Som jord- och skogsbrukarnas egen bank har det varit ett självklart engagemang. Vi är i grunden positiva till en taxonomi, det ska vara enkelt att göra rätt. Men för svenska skogsägare är det nuvarande förslaget oroande och Europa är helt på väg att missa chansen att ta vara på skogen som nyckeln i hållbarhetsomställningen. Vi behöver ta vara på kraften i det som jord- och skogsbrukare gör för planeten, istället för att byråkratisera och försvåra det arbetet. Det som jord- och skogsbrukarna gör är avgörande för en hållbar utveckling, betonar Martin Kihlberg.

Relaterade artiklar

Läs mer

EU:s taxonomi hotar det svenska skogsbruket

Läs mer
Läs mer Man framför gul port på röd lada

Regenerativt jordbruk - ur en lantbrukares perspektiv

Läs mer