Mjölktankar

Landshypotek Bank bidrar regelbundet med trend- och samtidspanande krönikor till mjölklantbrukarnas branschtidning Husdjur. Anders Nilsson, kundansvarig i Östersund,  med lång erfarenhet av frågor kopplade till mjölknäringen, håller i pennan. Här kan du läsa hans senaste publicerade inlägg.

Många satsar på minska sårbarhet

(publicerad i Tidningen Husdjur i mars 2022)

Vi lever i en orolig tid. Priserna på insatsvaror har stigit kraftigt. Även om Arla höjer avräkningspriserna från mars, vilket är ett välbehövligt tillskott för mjölkproducenterna, riskerar marginalen att ätas upp av de höga priserna på insatsvaror. Detta leder till en stor oro och kan bli tufft för likviditeten i företaget.

Läs hela krönikan på husdjur.se

Många satsar på minskad sårbarhet

Vi lever i en orolig tid. Priserna på insatsvaror har stigit kraftigt. Även om mejerierna höjer avräkningspriserna, vilket är ett välbehövligt tillskott för mjölkproducenterna, riskerar marginalen att ätas upp av de höga priserna på insatsvaror. Detta leder till en stor oro och kan bli tufft för likviditeten i företaget.

Läs hela krönikan på husdjur.se

Lagrat foder en billig försäkring

(publicerad i Tidningen Husdjur i maj 2021)

Vallskörden är ofta den enskilt viktigaste grödan för en lönsam mjölk- och köttproduktion. Grovfoderstrategin är grundläggande här. Den börjar med att bestämma hur du vill ha slutprodukten– det vill säga det som ska vara på foderbordet. Att välja rätt gräsfrö och insåddsmetod är nästa steg och därefter gödslingstrategi. Det brukar vara ett vinnande koncept att redan vid skörd planera för när fodret ska användas och till vad.

Läs hela krönikan på husdjur.se

Planera för ett ännu bättre år

(publicerad i Tidningen Husdjur i februari 2021)

Det är ofta bra att sammanfatta och reflektera över hur det gångna året har gått och se vad som är bäst för företaget framåt. Det är många frågor som kan vara aktuella, allt från större investeringar till översyner av verksamheten för att förbättra lönsamheten eller minska arbetsinsatsen.

Läs hela krönikan på husdjur.se

Tekniken ger nya möjligheter

(publicerad i Tidningen Husdjur i november 2020)

Många lantbrukare är intresserade av ny teknik och att vara i ständig utveckling. Duktiga mjölkföretagare reflekterar hela tiden och drar nya slutsatser för utvecklingen av sina gårdar.

Läs hela krönikan på husdjur.se