Mjölktankar

Landshypotek Bank bidrar regelbundet med trend- och samtidspanande krönikor till mjölklantbrukarnas branschtidning Husdjur. Anders Nilsson, kundansvarig i Östersund,  med lång erfarenhet av frågor kopplade till mjölknäringen, håller i pennan. Här kan du läsa hans senaste publicerade inlägg.

Egna råvaror skyddar mot prisrally

(Publicerad i Tidningen Husdjur i september 2023)

"Växtodlingssäsongen har varit en riktig berg- och dalbana." "Att ha en hög självförsörjningsgrad på gården blir allt viktigare för att kunna påverka den egna kostnadsbilden."

Läs hela krönikan på husdjur.se

Låt förnuftet styra inköpsstrategin

(Publicerad i Tidningen Husdjur i maj 2023)

"Med det fortsatt höga kostnadsläget har riskerna ökat markant. Det gör det ännu viktigare att tänka igenom de företagsstrategiska valen."

Läs hela krönikan på husdjur.se

Osäkerhet en naturlig del av lantbruket

(Publicerad i Tidningen Husdjur i januari 2023)

"Där märks att lantbrukare använder flera strategier för att möta risk, men också att den långsiktiga hållbarheten byggs genom att ta vara på de resurser som finns på gården."

Läs hela krönikan på husdjur.se

Med utmaningar kommer möjligheter

(publicerad i Tidningen Husdjur i oktober 2022)

"Vi lever i en osäker tid. Men är det några som är vana vid osäkerhet så är det lantbrukare. Jag möter dagligen duktiga lantbruksföretagare som funderar på hur de nu ska ta vara på möjligheter som kan ha öppnats och möta de hinder som uppstått."

Läs hela krönikan på husdjur.se

Stabila gårdar när omvärlden krisar

(publicerad i Tidningen Husdjur i juni 2022)

Som mjölk- och köttproducent gäller det att ha en stabil grund i det som sker närmast på gården samtidigt som man behöver förhålla sig till världen utanför.

Läs hela krönikan på husdjur.se

Många satsar på minska sårbarhet

(publicerad i Tidningen Husdjur i mars 2022)

Vi lever i en orolig tid. Priserna på insatsvaror har stigit kraftigt. Även om Arla höjer avräkningspriserna från mars, vilket är ett välbehövligt tillskott för mjölkproducenterna, riskerar marginalen att ätas upp av de höga priserna på insatsvaror. Detta leder till en stor oro och kan bli tufft för likviditeten i företaget.

Läs hela krönikan på husdjur.se

Lagrat foder en billig försäkring

(publicerad i Tidningen Husdjur i maj 2021)

Vallskörden är ofta den enskilt viktigaste grödan för en lönsam mjölk- och köttproduktion. Grovfoderstrategin är grundläggande här. Den börjar med att bestämma hur du vill ha slutprodukten– det vill säga det som ska vara på foderbordet. Att välja rätt gräsfrö och insåddsmetod är nästa steg och därefter gödslingstrategi. Det brukar vara ett vinnande koncept att redan vid skörd planera för när fodret ska användas och till vad.

Läs hela krönikan på husdjur.se

Planera för ett ännu bättre år

(publicerad i Tidningen Husdjur i februari 2021)

Det är ofta bra att sammanfatta och reflektera över hur det gångna året har gått och se vad som är bäst för företaget framåt. Det är många frågor som kan vara aktuella, allt från större investeringar till översyner av verksamheten för att förbättra lönsamheten eller minska arbetsinsatsen.

Läs hela krönikan på husdjur.se

Tekniken ger nya möjligheter

(publicerad i Tidningen Husdjur i november 2020)

Många lantbrukare är intresserade av ny teknik och att vara i ständig utveckling. Duktiga mjölkföretagare reflekterar hela tiden och drar nya slutsatser för utvecklingen av sina gårdar.

Läs hela krönikan på husdjur.se