Mjölktankar

Landshypotek Bank bidrar regelbundet med trend- och samtidspanande krönikor till mjölklantbrukarnas branschtidning Husdjur. Anders Nilsson, kundansvarig i Östersund,  med lång erfarenhet av frågor kopplade till mjölknäringen, håller i pennan. Här kan du läsa hans senaste publicerade inlägg.

Planera för ett ännu bättre år

(publicerad i tidningen Husdjur i februari 2021)

Det är ofta bra att sammanfatta och reflektera över hur det gångna året har gått och se vad som är bäst för företaget framåt. Det är många frågor som kan vara aktuella, allt från större investeringar till översyner av verksamheten för att förbättra lönsamheten eller minska arbetsinsatsen.

Läs hela krönikan på husdjur.se

Tekniken ger nya möjligheter

(publicerad i tidningen Husdjur i november 2020)

Många lantbrukare är intresserade av ny teknik och att vara i ständig utveckling. Duktiga mjölkföretagare reflekterar hela tiden och drar nya slutsatser för utvecklingen av sina gårdar.

Läs hela krönikan på husdjur.se