Tips och artiklar

Läs mer Vy över åker och blå himmel, traktor och såmaskin på avstånd
Årssummering

2023 utmanande år för många lantbrukare

2023 lider mot sitt slut. Året har varit utmanande för många av Sveriges lantbrukare, utifrån såväl ett högt ränte- och kostnadsläge som nyckfullt väder. Vi har pratat med två Landshypotekare om vad det har inneburit för dem, och hur de ser på nästa år.

Läs mer Hästhage utanför stallbyggnad i vinterlandskap.
Gårdsägare

Åtta fastighetsbegrepp för dig som äger gård

Ibland verkar det finnas en outtalad regel om att man som gårdsägare ska ha koll på vissa begrepp. Men det är inte helt enkelt. Vi reder här ut åtta fastighetsbegrepp, så att du inte behöver erkänna att du inte vet vad de betyder (vilket å andra sidan hade varit mer än okej).

Läs mer Kraftigt regn
KLIMAT

Kan man skydda sig mot extremväder?

Extremväder präglade sommaren 2023 på flera håll i landet. Med en längre torkperiod  befarades ett nytt 2018, sen kom regnet med besked och översvämmade många åkrar lagom till skörden. Och så drog stormen Hans in. Vi bjuder på några råd hur det går att skydda sig så gott det är möjligt. 

Läs mer Vy över åker och blå himmel, traktor och såmaskin på avstånd
Uppsatsstipendium

Juryns ordförande om årets bidrag till uppsatsstipendiet

Landshypotek Bank delar varje år ut ett uppsatsstipendium på 10 000 kronor till en student som skriver om ett ämne som berör svenskt lantbruk. Juryns ordförande Agneta Hjellström beskriver hur det var att läsa alla de nominerade uppsatserna i år.

Läs mer Lantbrukarna Torgny och Eva-Maria Widholm står bredvid en kalv
Reportage

Widholms på Trägsta Gård tacklar svängningar och osäkerhet med långsiktig planering och tydliga mål

Torgny och Eva-Maria Widholm har drivit ekologisk mjölkproduktion och hållbart skogsbruk på gården Trägsta i Jämtland sedan 1996. Sedan dess har deras företagande fått växa till sig organiskt, steg för steg, och mer mark köpts till.

Läs mer Biodlare jobbar med sina bin
Biodling

Utländsk honung konkurrerar ut svenska biodlare

Utländsk honung, som är både billigare och ibland utblandad med sirap eller socker, konkurrerar ut den svenska. Samtidigt varnar Jordbruksverket för att en minskning av bin i Sverige skulle få stora ekonomiska konsekvenser för jordbruket.

Läs mer Stefan Malmström, affärschef jord och skog på Landshypotek Bank
Lantbruket i en orolig tid

Fler lantbruksföretagare försöker bygga reserver

I stort sett varje dag talar Stefan Malmström, affärschef för jord- och skogsfinansiering på Landshypotek Bank, med lantbrukare i olika delar av landet. Svaren som de företagare som ingår i Lantbrukspanelen gett under våren återspeglar väl hans bild av hur lantbrukare jobbar i en tid och värld präglad av allt större osäkerhet.

Läs mer Porträtt av Camilla Burman som ler och tittar in i kameran
Lantbruket i en orolig tid

Långsiktig lönsamhet är avgörande för lantbruken

Camilla Burman som är projektansvarig på Jordbruksverket för regeringsuppdraget "Uppföljning och utvärdering av Livsmedelsstrategin" ser ett antal aktuella utmaningar för lantbrukssektorn. Hon pekar på att långsiktig lönsamhet är avgörande.

Läs mer Lantbruk i vinterskrud
Ränteläget

Fem tips för landsbygdsföretagare i ett högt räntelandskap

Hur ska du som lantbruksföretagare tänka i det högre räntelandskapet? Stefan Malmström, affärschef för jord och skog på Landshypotek Bank, tipsar om fem punkter som du bör tänka igenom. 

Läs mer
REPORTAGE

Viktor laddar för VM i fårklippning

När vi andra dansar runt midsommarstången kommer Viktor Larsson istället resa till Skottland för att representera Sverige vid VM i fårklippning. Vi har pratat med Viktor om varför han valde att börja tävla i denna för många ovanliga sport – och varför man behöver ”en stark rygg och dålig hjärna” för att lyckas.

Läs mer
Vårbruket

Så skiljer sig vårbruket över landet

Här kan du ta del av Landshypoteks sammanställning av fakta om vårbruket och lantbruket i sju utvalda regioner, och Sverige i stort.

Läs mer
Effektiviseringar

Så effektiviserar lantbrukarna för att klara det nya kostnadsläget 2023

Trots kraftigt stigande kostnader och en världsekonomi som präglas av stor oro blev 2022 generellt ett bra år för Sveriges lantbruksföretagare. Men under året som ligger framför oss kommer kostnadsläget och de höjda räntorna att bli än mer påtagliga.