Läs mer Två kvinnor i samtal utanför ladugård

Så ansluter du till kvinnonätverket

Väkommen att ansluta till den nätverksbyggande eventserien som riktar sig till kvinnor, i eller nära de gröna näringarna. Initiativtagare till och värd för träffarna, som hålls digitalt, är Landshypotek tillsammans med LRF Ungdomen. Forumet bygger på kunskapsdelning och en öppen dialog kring olika frågor med syftet att dela erfarenheter och lära av varandra.

Läs mer Ann Krumlinde
Kvinnonätverket

Ann delar sina tankar om gott ledarskap och vikten av nätverk

Ledarskap, mentorskap och nätverk var temat på tredje nätverksträffen för kvinnor i och med ett intresse för de gröna näringarna. Gästföreläsaren Ann Krumlinde delade utifrån personliga erfarenheter med sig av sina lärdomar, reflektioner och tips som vi gärna sprider vidare.

Läs mer Viktor Lindgren och Karin Westman
Bo på gård

Många frågor om att bo på mindre gård – så hjälper vårt team dig

Oavsett om man flyttar till en gård för första gången, eller redan bor på en lantbruksfastighet och är mer eller mindre aktiv i drivandet av sitt jord- eller skogsbruk, så är det skönt att kunna bolla med en bankkontakt som är expert på just jord och skog.

Läs mer Karin Westman
Personporträtt

Karin Westman: “Vi är banken som ser landet”

En stor del av de som bor på lantbruksfastigheter ute i landet har ett jobb utanför gården, och driver verksamheten på sin gård på deltid eller som fritidssyssla. Karin Westman är chef för avdelningen på Landshypotek Bank som är dedikerad till just denna kundgrupp.

Läs mer Viktor Lindgren
Bo på gård

Så jobbar vårt team med dig som bor på en mindre gård

Att vara deltids- eller fritidslantbrukare innebär andra utmaningar än vad villaägare och heltidslantbrukare ställs inför. Därför har Landshypotek Bank ett dedikerat team som har förståelse för de situationer och möjligheter som kan dyka upp när man köper, eller bor, på en mindre lant- eller jordbruksfastighet.

Läs mer Vy över åker och blå himmel, traktor och såmaskin på avstånd
Årssummering

2023 utmanande år för många lantbrukare

2023 lider mot sitt slut. Året har varit utmanande för många av Sveriges lantbrukare, utifrån såväl ett högt ränte- och kostnadsläge som nyckfullt väder. Vi har pratat med två Landshypotekare om vad det har inneburit för dem, och hur de ser på nästa år.

Läs mer Gårdsmiljö med fält och skog i bakgrunden.
Gårdsägare

Åtta fastighetsbegrepp för dig som äger gård

Ibland verkar det finnas en outtalad regel om att man som gårdsägare ska ha koll på vissa begrepp. Men det är inte helt enkelt. Vi reder här ut åtta fastighetsbegrepp, så att du inte behöver erkänna att du inte vet vad de betyder (vilket å andra sidan hade varit mer än okej).

Läs mer Kraftigt regn
KLIMAT

Kan man skydda sig mot extremväder?

Extremväder präglade sommaren 2023 på flera håll i landet. Med en längre torkperiod  befarades ett nytt 2018, sen kom regnet med besked och översvämmade många åkrar lagom till skörden. Och så drog stormen Hans in. Vi bjuder på några råd hur det går att skydda sig så gott det är möjligt. 

Läs mer Vy över åker och blå himmel, traktor och såmaskin på avstånd
Uppsatsstipendium

Juryns ordförande om årets bidrag till uppsatsstipendiet

Landshypotek Bank delar varje år ut ett uppsatsstipendium på 10 000 kronor till en student som skriver om ett ämne som berör svenskt lantbruk. Juryns ordförande Agneta Hjellström beskriver hur det var att läsa alla de nominerade uppsatserna i år.

Läs mer Lantbrukarna Torgny och Eva-Maria Widholm står bredvid en kalv
Reportage

Widholms på Trägsta Gård tacklar svängningar och osäkerhet med långsiktig planering och tydliga mål

Torgny och Eva-Maria Widholm har drivit ekologisk mjölkproduktion och hållbart skogsbruk på gården Trägsta i Jämtland sedan 1996. Sedan dess har deras företagande fått växa till sig organiskt, steg för steg, och mer mark köpts till.

Läs mer Biodlare jobbar med sina bin
Biodling

Utländsk honung konkurrerar ut svenska biodlare

Utländsk honung, som är både billigare och ibland utblandad med sirap eller socker, konkurrerar ut den svenska. Samtidigt varnar Jordbruksverket för att en minskning av bin i Sverige skulle få stora ekonomiska konsekvenser för jordbruket.

Läs mer Stefan Malmström, affärschef jord och skog på Landshypotek Bank
Lantbruket i en orolig tid

Fler lantbruksföretagare försöker bygga reserver

I stort sett varje dag talar Stefan Malmström, affärschef för jord- och skogsfinansiering på Landshypotek Bank, med lantbrukare i olika delar av landet. Svaren som de företagare som ingår i Lantbrukspanelen gett under våren återspeglar väl hans bild av hur lantbrukare jobbar i en tid och värld präglad av allt större osäkerhet.