Två kvinnor i samtal utanför ladugård

Så ansluter du till kvinnonätverket

Väkommen att ansluta till den nätverksbyggande eventserien som riktar sig till kvinnor, i eller nära de gröna näringarna. Initiativtagare till och värd för träffarna, som hålls digitalt, är Landshypotek tillsammans med LRF Ungdomen. Forumet bygger på kunskapsdelning och en öppen dialog kring olika frågor med syftet att dela erfarenheter och lära av varandra.

Nätverksforumet är öppet för alla kvinnor med ett intresse i och kring lantbruksföretagande. Att vara med kostar inget och anmälan är inte bindande. Samma dag som mötet hålls får du en inloggningslänk skickad till dig. Genom din anmälan får du också information om kommande mötestillfällen. 
Till intresseanmälan för att ansluta till kvinnonätverket

Ledarskap, mentorskap och nätverk var temat för den senaste nätverksträffen

Forumet gästades då av Ann Krumlinde med över 30 års erfarenhet som ledare i övervägande mansdominerande grupperingar. Hon delade utifrån personliga erfarenheter med sig av sina lärdomar, reflektioner och tips kring vad som kännetecknar ett gott ledarskap och varför ”själv inte alltid är bästa dräng”.

Ta del av Anns tankar runt ledarskap, mentorskap och nätverk här

Därför togs initiativet till ett kvinnonätverk

– Efter en reflektion kring att den klart dominerande deltagarskaran på de räntesnack och träffar som Landshypotek löpande bjuder in sina kunder till är män, undrade vi var alla kvinnor som på olika sätt verkar inom de gröna näringarna höll hus, säger Rebecca Angeldahl, kundansvarig på Landshypotek Bank som tillsammans med kollegan Susanna Olsson står bakom initiativet till nätverket. Vid närmare eftertanke kände vi att det finns så många fler frågor som vi skulle kunna lyfta riktade till just kvinnor och att det saknades ett forum för nätverkande just för tjejer runt dem. Med visionen om ett öppet, välkomnande forum där vi kan dela kunskap, erfarenheter och tankar kontaktade vi LRF Ungdomen som var snabba att haka på idén. Och nu är vi igång, det känns jätteroligt.

Har du tips på intressanta ämnen, gästföreläsare etc. för framtida träffar är du varmt välkommen att höra av dig till rebecca.angeldahl@landshypotek.se