Så kan du bli svårlurad!

Bedrägerier där kriminella försöker lura till sig pengar och känslig information från bankkunder blir allt vanligare, samtidigt som bedragares metoder ständigt ändras. Så vad kan du göra för att skydda dig själv? Var vaksam och se till att aldrig lämna ut personliga uppgifter. Lägg på luren om samtalet känns obekvämt. Det är några av de saker du ska tänka på för att bli svårlurad.

Bedrägeribrottslighet har blivit ett växande samhällsproblem och bedragare riktar systematiskt och oftast in sig mot de äldre och mest sårbara i samhället. Landshypotek har därför tillsammans med Sveriges banker tagit fram initiativet Svårlurad! för att sprida kunskap och ge tips och råd om hur man kan skydda både sig själv och närstående mot bedrägerier.

Så kan ett bedrägeri gå till

Bedrägeriförsök kan ske både via telefon, sms och mejl. Telefonbedrägeri är en vanlig form där uppringaren utger sig för att ringa från din bank, polisen, en myndighet eller att vara en närstående. Bedragaren kan försöka stressa dig, till exempel genom att påstå att du är utsatt för en situation som måste åtgärdas omedelbart. Därefter kan de erbjuda hjälp att lösa det påhittade problemet och rätta till situationen, exempelvis genom att be dig lämna ut svarskoder från säkerhetsdosan, använda din e-legitimation eller signera en swishbetalning.

Så gör banken

Någon av oss på Landshypotek kan ringa dig om du har ett pågående ärende hos oss eller har bett om att bli uppringd. För att kunna hjälpa dig och svara på dina frågor om ditt engagemang ber vi dig då att identifiera dig med BankID. Vi ber dig även att identifiera dig med BankID om du själv har kontaktat oss. Däremot kommer vi på Landshypotek aldrig ringa dig och be dig uppge ditt BankID-lösenord eller personliga uppgifter. Om detta händer ska du genast avsluta samtalet. Om du upplever ett samtal obekvämt eller konstigt, lägg på och kontakta vår kundservice.

Tips för att bli svårlurad

  • Lita inte på uppringaren bara för att den kan ha tillgång till personliga uppgifter om dig

  • Lägg på om samtalet känns obekvämt, stressande eller konstigt

  • Lämna inte ut lösenord eller koder till någon utomstående

  • Banken ringer aldrig för att be dig logga in eller lämna ut personliga uppgifter. Logga därför endast in med BankID om du själv har kontaktat din bank eller har bett om att bli uppringd. 

  • Klicka inte på länkar i sms och ring inte okända telefonnummer på någon annans uppmaning

  • Öppna inte mejl eller bifogade filer som du inte förväntat dig att få

    Läs mer om hur du kan skydda dig själv här! 

Så gör du om du har råkat ut för ett bedrägeri

Spärra ditt BankID
Om du har blivit utsatt för bedrägeri, kontakta din utgivande bank så snart det bara är möjligt för att spärra ditt BankID.

Polisanmäl alltid ett bedrägeriförsök
Ring Polisen på 11414.

Har du blivit utsatt för bedrägeri som omfattar dina sparpengar, lån eller något annat av dina tjänster hos Landshypotek Bank?
Kontakta vår kundservice.