Maskin kör längs skogsväg och röjer i diket

Hösten = skördetid i skogen

Hösten kommer alltid fortare än man tänkt sig efter sommaren och är en bra skoglig tidpunkt att se över sina marker. Detta år är det extra viktigt med tanke på vad stormen ”Hans” kan ha ställt till med, oavsett var skogsfastigheten geografiskt befinner sig i vårt avlånga land. Här delar Anders Nilsson, kundansvarig på Landshypotek i Östersund, med sig av några tips på skogliga åtgärder att tänka lite extra på just nu.

På hösten är det även skördetid med svamp- och bärplockning och också jaktsäsong. Det ger många tillfällen att besöka skogsmarken. Det kan dock vara bra att koncentrera sig på de skogliga vid valda tillfällen.

  – Varför inte ta med en skogskunnig kollega eller virkesköpare/rådgivare ut i skogen för att se vilka åtgärder som kan vara aktuella att göra och eventuellt beställa inför kommande år? Att diskutera olika åtgärder är både lärorikt och ger en bra input till vad som ska göras, säger Anders. 

Här är fler tips på skogliga åtgärder som är extra viktiga i år:

  • Se över hur plantskogen har klarat vårens torka och sedan blöta. Finns det behov av hjälpplantering kan det vara bra att passa på nu under tidig höst att göra detta.
  • Det är lätt att glömma hur snabbt ungskogen växer och att se över röjningsbehovet de närmaste åren är viktigt. Brist på röjare gör det extra viktigt att vara ute i god tid med att beställa tjänster om de ska köpas in. Att röja själv är även det lättare när det nu blir lite svalare.
  • Det är ett mycket bra läge att gallra då massapriset är på en förhållandevis bra nivå. Gallring är även det en skogsskötsel och man kan inte vänta för länge med åtgärden. Bra röjda bestånd ger även ett bra tillskott i kassan. Att samordna med grannar kan göra det  intressantare för virkesköparna. Det kan också ge bättre betalt, men här är resultatet av gallringen med minimala skador på kvarvarande skog viktigast. En tydlig beskrivning av hur uttaget ska ske underlättar för att alla ska bli nöjda.
  • Stormen ”Hans” härjade i hela Sverige, så titta även över om din skog har drabbats av några stormskador. Det kan vara allt från toppbrott till att hela bestånd har ramlat omkull. Om det är större skador ska du kontakta ditt försäkringsbolag och virkesköpare för att avverka den stormfällda skogen.
  • Se också över din skogsförsäkring så att den är aktuell och har rätt villkor som du är bekväm med. Normalt brukar de flesta stormarna komma under oktober till januari, men vi får hoppas att det inte blir fler i år.
  • Den blöta sommaren kan även ha påverkat skogsbilvägarna. Se därför över vägtrummor och dikningsrensning så att vägarna är farbara. Ibland kan det även behöva grusas för att undvika onödig fastkörning. Att slyröja skogsbilvägarna passar även det bra på hösten.
  • Att ha en uppdaterad skogsbruksplan underlättar skogsskötseln. Det är även viktigt för att budgetera kommande kostnader och intäkter. Behöver du låna pengar med säkerhet i din skogsfastighet är skogsbruksplanen även ett bra underlag för oss på banken.

Lycka till med dina skogsplaner!

Anders Nilsson
Landshypotek Bank i Östersund

Relaterade artiklar

Läs mer Lantbrukare redo att så sina marker

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 2 2023

Läs mer
Läs mer Lantbrukarna Torgny och Eva-Maria Widholm står bredvid en kalv

Widholms på Trägsta Gård tacklar svängningar och osäkerhet med långsiktig planering och tydliga mål

Läs mer