Kundkännedom

Vi är, som alla andra banker, skyldiga att enligt penningtvättslagen ha uppdaterad information om dig och ditt engagemang hos oss. Därför ställer vi en rad frågor när du vill bli kund och löpande under tiden som du är kund hos oss. Detta för att förstå syftet med dina affärer och transaktioner.

Logga in

Här loggar du in för att svara på kundkännedomsfrågor om dig och ditt engagemang hos oss i samband med din ansökan.

Till frågorna

 

Ett naturligt arbete i vår vardag

För att förhindra att banken utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism arbetar vi ständigt för att förstå och utvärdera den risk som är kopplad till våra produkter och tjänster. Som ett led i detta har vi på Landshypotek Bank tagit fram ett omfattande regelverk för att säkerställa att våra interna rutiner och processer är effektiva och att vi löpande arbetar med förebyggande åtgärder anpassade för risken. 

Viktiga delar i vårt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism är att vi i vår vardag noga följer regelverksutvecklingen inom området, löpande utbildar våra medarbetare och rapporterar alla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen.  

För vår gemensamma trygghet

När du blir kund hos oss vill vi alltid att du styrker din identitet, med giltig ID-handling. Detta beror på att vi vill vara säkra på att du är du och om du företräder en juridisk person har rätt att företräda den, så att ingen obehörig kan ta del av ditt engagemang hos oss.

Vidare behöver vi förstå varför du vill använda våra produkter och hur du har tänkt använda dem. Vi ställer därför frågor till dig både när du börjar använda en ny produkt men också löpande, eftersom det är viktigt att den information vi har om dig alltid är tillräcklig och aktuell. Ibland vill vi också att du informerar oss om varför du gjort eller kommer att göra vissa transaktioner samt visar underlag som styrker detta.

Ett sätt att få in aktuell information om dig och andra kunder är att vi ställer frågor i Internetbanken. Det tar bara några minuter att svara och du uppmanas att svara på frågorna direkt vid inloggning, när det är dags. 

Den kundinformation som banken tar del av behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen. Om vi inte får in den informationen vi efterfrågar har vi en skyldighet att spärra dina banktjänster eller avsluta vår affärsrelation med dig.

För dig som företagskund

Om du är en juridisk person behöver vi också förstå din verksamhet och hur ägarförhållandena ser ut. Vi har också en skyldighet att identifiera de som är verkliga huvudmän (det vill säga den eller de fysiska personer som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än 25 % av den juridiska personen).

Det här är penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt och finansiering av terrorism utgör allvarliga hot mot samhällsekonomin, det finansiella systemet och vår säkerhet och demokrati. Den gemensamma nämnaren för penningtvätt och finansiering av terrorism är att det finansiella systemet utnyttjas för illegala ändamål. För att förebygga och förhindra detta pågår ständigt arbete på nationell och internationell nivå. Som ett led i detta arbete åläggs företag att vidta åtgärder för att motverka riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten, för att säkerställa den finansiella stabiliteten och förtroendet för finanssektorn.

Har du några frågor, kontakta gärna oss på Kundservice eller läs mer hos Svenska Bankföreningen.

Kontakta oss

Har du frågor? Vi är tillgängliga 8.00-17.00, alla helgfria dagar.