Kundkännedom

När du blir kund i Landshypotek Bank ber vi dig svara på ett antal frågor. Här berättar vi varför.

Vi ställer frågorna eftersom vi som bank vill ha god kunskap om vem du är och syftet med ditt engagemang i banken. Detta är också ett krav enligt penningtvättslagen. Du kan även komma att få besvara dessa frågor på nytt. Svaren behandlas konfidentiellt och hanteras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter.

Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP)

I augusti 2017 infördes en ny penningtvättslag i Sverige som ställer nya krav på oss som bank. Oavsett om du bor i Sverige eller utomlands måste vi ta reda på om något/några av följande alternativ passar in på dig:

  • Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)
  • Är du anhörig till en PEP
  • Är du känd medarbetare till en PEP

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller organisation, t ex statschefer, riksdagsledamöter, höga officerare etc.

För dig som vill bli kund hos Landshypotek Bank innebär de nya reglerna att vi kommer att ställa frågor om du är en PEP eller om du är anhörig eller känd medarbetare till en PEP. När det gäller företag måste också banken kontrollera om den direkta eller indirekta ägaren är en PEP om innehavet i företaget uppgår till mer än 25 procent eller om personen utövar ett bestämmande inflytande.

Bankföreningen har gett ut ett faktablad om PEP-reglerna, där det framgår vad de innebär för dig som vill bli kund i en bank. 

Common Reporting Standard (CRS)

CRS står för Common Reporting Standard och är OECD:s standard för att underlätta ett automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton mellan olika länder. CRS innebär att bankerna måste fastställa vilka av deras kunder som är skatteskyldiga i något annat land än Sverige och USA och därefter lämna ut kontrolluppgifter om deras konton en gång om året till Skatteverket.

FATCA

FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act och är en amerikansk lagstiftning som syftar till att ge USA större möjligheter att identifiera personer bosatta utanför USA, som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA. FATCA ställer krav på finansiella företag i hela världen att rapportera in uppgifter om konton som innehas av personer som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA, s.k. US persons. FATCA-regelverket har införts i svensk lagstiftning och innebär att bankerna måste lämna ut kontrolluppgifter om kundernas konton en gång om året till Skatteverket.

Har du några frågor, kontakta gärna oss på Kundservice eller läs mer hos Svenska Bankföreningen.

Kontakta oss

Har du frågor? Vår Kundservice hjälper dig helgfria vardagar 08.00−17.00. 

Se avvikande öppettider