Lantbrukspanelen


Lantbrukspanelen ger röst åt gröna näringarna

  • Landshypotek Banks Lantbrukspanel är en återkommande svarspanel med över 100 större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet.
  • Undersökningen är inte statistiskt säkerställd. Lantbrukspanelen ska istället ses som en temperaturmätare av olika frågor som rör branschen och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna.
  • Syftet med panelen är att ge ökad kunskap och medvetenhet bland olika samhällsaktörer – från konsumenter till politiker – om vad svenska lantbrukare tycker, tänker och känner i olika aktuella frågor. 

Rapporter från de senaste Lantbrukspanelerna

Den senast publicerade rapporten från Lantbrukspanelen, Den digitala lantbrukaren, publicerades i maj 2021. Här kan du ta del av den och några av de tidigare  rapporterna.

 

Den digitala lantbrukaren

Teknikutvecklingen är sedan länge central i det moderna lantbruket – och den går snabbt. Men hur ser användandet av digital teknik ut och i vilken utsträckning använder lantbrukarna sig av den i sin vardag? Vilka är för- och nackdelarna? Hur är det med mobiltäckning och internetuppkoppling? I den senaste rapporten från Lantbrukspanel fångas känslan för digitaliseringen inom det svenska lantbruket.

Se rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i maj 2021 (pdf)

 

Jorden vi brukar – drivkrafter och orosmoln

Marken, jorden och skogen är själva grunden för lantbruket. Ingen annan näring är så nära förenad med en plats. Att bruka jorden är en källa för både inkomst och glädje. Samtidigt finns orosmoln, där inskränkningar i äganderätten är det största.

Se rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i november 2020 (pdf)

 

Bryr sig omgivningen om svensk matproduktion?

Känslan hos Lantbrukspanelen är att det saknas ett verkligt engagemang och handling för att stärka den egna livsmedelsproduktionen. Inte minst coronakrisen visar på ett akut behov av åtgärder.

Se rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i maj 2020 (pdf)

 

Våras det för lantbrukaren som miljöhjälte?

Det finns en hög medvetenhet och ett stort engagemang kring miljöfrågor bland flera av Sveriges främsta lantbrukare. Samtidigt anser panelen att politiker och debatten i allmänhet missar lantbrukets positiva effekter på markbruk och miljö.

Se rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i juni 2019 (pdf)

Lantbrukare efterlyser större konsumentintresse

Likvärdiga konkurrensvillkor med övriga länder och större intresse hos konsumenten. Det är viktigast för det svenska lantbrukets framtid anser Lantbrukspanelen.

Se rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i september 2018 (pdf)