Lantbrukspanelen


Lantbrukspanelen ger röst åt gröna näringarna

  • Landshypotek Banks Lantbrukspanel är en återkommande svarspanel med över 100 större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet.
  • Undersökningen är inte statistiskt säkerställd. Lantbrukspanelen ska istället ses som en temperaturmätare av olika frågor som rör branschen och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna.
  • Syftet med panelen är att ge ökad kunskap och medvetenhet bland olika samhällsaktörer – från konsumenter till politiker – om vad svenska lantbrukare tycker, tänker och känner i olika aktuella frågor. 

Rapporter från de senaste Lantbrukspanelerna

Den senast publicerade rapporten från Lantbrukspanelen, Lantbrukaren i en tuff tid, publicerades i juni 2023. Här kan du ta del av den och några av de tidigare rapporterna.

Osäkert ekonomiskt läge men stark framtidstro

Dyra insatsvaror, en svag skörd och stigande räntor har varit tuffa utmaningar för lantbrukarna under 2023. Men trots det ekonomiska läget finns tecken på framtidstro. Man ser att man är i en framtidsbransch, men osäkerheten hindrar stora nödvändiga satsningar. Det visar höstens omgång av Lantbrukspanelen.

Se rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i december 2023 (pdf)
 

Lantbrukaren i en tuff tid

I vårens Lantbrukspanel är det ekonomiska läget i fokus. Det som oroar de lantbrukande paneldeltagarna är framför allt dyrare insatsvaror, högre räntor och vädret. För att hålla kostnadsfokus arbetar man kontinuerligt med effektiviseringar, skjuter på investeringar och gör prioriteringar för att stärka både tillgången på produktionsmedel och finansiella reserver.

Se rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i juni 2023 (pdf)

En osäker tid – så balanserar lantbrukaren risker och möjligheter

Hur hanterar svenska lantbrukare den osäkra tid vi lever i? Vad har de för strategier för att möta prissvängningar, högre kostnader och ett nyckfullt klimat? Vad är deras känsla och syn på sitt företagande? Och var hämtar de kunskap och kraft? Det är frågor som står i fokus i den här omgången av Lantbrukspanelen från Landshypotek Bank.

Se rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i december 2022 (pdf)

Den digitala lantbrukaren

Teknikutvecklingen är sedan länge central i det moderna lantbruket – och den går snabbt. Men hur ser användandet av digital teknik ut och i vilken utsträckning använder lantbrukarna sig av den i sin vardag? Vilka är för- och nackdelarna? Hur är det med mobiltäckning och internetuppkoppling? I den senaste rapporten från Lantbrukspanel fångas känslan för digitaliseringen inom det svenska lantbruket.

Se rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i maj 2021 (pdf)

 

Jorden vi brukar – drivkrafter och orosmoln

Marken, jorden och skogen är själva grunden för lantbruket. Ingen annan näring är så nära förenad med en plats. Att bruka jorden är en källa för både inkomst och glädje. Samtidigt finns orosmoln, där inskränkningar i äganderätten är det största.

Se rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i november 2020 (pdf)

 

Bryr sig omgivningen om svensk matproduktion?

Känslan hos Lantbrukspanelen är att det saknas ett verkligt engagemang och handling för att stärka den egna livsmedelsproduktionen. Inte minst coronakrisen visar på ett akut behov av åtgärder.

Se rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i maj 2020 (pdf)

 

Våras det för lantbrukaren som miljöhjälte?

Det finns en hög medvetenhet och ett stort engagemang kring miljöfrågor bland flera av Sveriges främsta lantbrukare. Samtidigt anser panelen att politiker och debatten i allmänhet missar lantbrukets positiva effekter på markbruk och miljö.

Se rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i juni 2019 (pdf)

Lantbrukare efterlyser större konsumentintresse

Likvärdiga konkurrensvillkor med övriga länder och större intresse hos konsumenten. Det är viktigast för det svenska lantbrukets framtid anser Lantbrukspanelen.

Se rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i september 2018 (pdf)