För dig som medlem

Nyheter och aktuella händelser för dig som medlem

Som medlem ska du lätt kunna hålla dig uppdaterad kring vad som händer i banken, föreningen och de gröna näringarna i stort -  det som sammanför oss i Landshypotek. Vi bjuder på artiklar och reportage kring jord, skog och landsbygd blandat med nyheter och andra aktuella händelser som är bra för dig som medlem att känna till.

En del kan du också ta del av i våra digitala nyhetsbrev, i  tidningen Medlemsaktuellt eller i våra sociala kanaler.

Läs mer
Vd har ordet

Engagemang bortom bankrelationen

Pandemin har visat att en del av det som verkade omöjligt faktiskt var möjligt. Vi har setts över skärm och klarat av allt från större kundträffar till enskilda möten och stämmor digitalt. Men vi behöver också, och vill också, träffas i direkta möten. Det säger Landshypotek Banks vd Per Lindblad bland annat i ledaren i Medlemsaktuellts oktobernummer.

Läs mer Fält med hus i bakgrunden
147 miljoner delas ut

Nu kommer årets utdelning

På stämman i april togs beslutet att utifrån Landshypoteks starka resultatet 2020 dela ut 147 miljoner kronor till medlemmarna. Nu betalas återbäringen ut, vilken motsvarar 8 procent av insatskapitalet. 

Tillväxt, kapital och medlemsinsatser

Många vill bli kunder hos Landshypotek. Banken växer med fler kunder, såväl i volym som resultat. Landshypotek blir därmed både en starkare och bättre bank. Tillväxt i en bank kräver kapital. Det gör att föreningen fortsätter uppmuntra alla medlemmar som har möjlighet att öka sin insats och ta del av bankens utdelning. 

När utdelningsbeskden nu går ut till alla medlemmar erbjuds de som investerat fyra procent av sitt totala lånebelopp i banken att återinvestera årets utdelning –och de som ännu inte kommit upp i en insats motsvarande fyra procent uppmuntras att öka insatsen för att få stötte del av kommande utdelningar.

Föreningsstyrelsen har även förändrat sitt tidigare beslut att betala ut överinsatser till medlemmar som har en insats på mer än 10 procent av låneskulden. Överinsatser över 10 procent kommer därmed att stå kvar som insatskapital och givetvis också vara utdelningsgrundande. Om du är berörd krävs ingen åtgärd från dig. Din insats står kvar och är utdelningsgrundande. Men har du frågor kring det förändrade beslutet och din insats är du självfallet välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Har du frågor? Vår Kundservice hjälper dig helgfria vardagar 08.00−17.00. 

Se avvikande öppettider