Medlem i Landshypotek

En bank som ägs av dig som medlem

När du lånar hos oss blir du samtidigt medlem i Landshypotek Ekonomisk Förening och äger din egen bank. En bank som är jord- och skogsbrukarnas bank – på riktigt. En bank vars syfte är att erbjuda konkurrenskraftig finansiering av svenskt jord- och skogsbruk och där vinsten går tillbaka till dig och alla andra medlemmar – och till att fortsätta utveckla den bank ni gemensamt äger. Det är en cirkulär ekonomi och en stor skillnad mot ett aktiebolag. Det här är grunden i vår affärsmodell och något vi är oerhört stolta över.

Landshypotek arbetar för medlemsvärde med:

  • Möjlighet att Investera och ta del av bankens vinst
  • Kompetens och ett brett kontaktnät
  • Föreningsdemokrati – möjligheten för alla att påverka bankens utveckling
  • Erfarenhetsutbyte inom jord och skog vid medlems- och kundmöten som banken och föreningen arrangerar
  • Särskilda villkor för medlemmar bl.a. för skogskonto och sparande

Genom din insats i Landshypotek kan du ta del av bankens vinst

Som medlem och låntagare har du en insats i Landshypotek. Du kan Investera och öka på din insats upp till fyra procent av ditt totala lånebelopp i banken. Investeringen sker i Landshypotek Ekonomisk Förening. Du kan välja att göra flera insättningar under året eller betala in hela beloppet direkt. På din investering får du möjlighet till årlig utdelning baserat på Landshypoteks resultat. Genom att öka den egna insatsen går det att påverka hur stor del av utdelningen just du får. De senaste åren har vi delat ut över 1 miljard kronor till Sveriges jord- och skogsbrukare. 

Historisk utdelning *

År Utdelning (% på insatskapital) Utdelning (kr)
2020  8% 147 miljoner 
2019 8 % 141 miljoner
2018 8 % 138 miljoner
2017 9 % 153 miljoner
2016 10 % 158 miljoner
2015 10 % 149 miljoner
2014 12 % 164 miljoner
2013 11 % 142 miljoner
2012 11 % 149 miljoner

Kompetens och ett brett kontaktnät

Med 75 kundansvariga, specialiserade på finansiering av jord- och skog, och 120 förtroendevalda medlemmar verksamma inom de gröna näringarna runt om i landet har du tillgång till en unik kompetens och ett brett kontaktnät. 

Medlemsmöten och föreningsdemokrati

Landshypotek är till för dig som medlem. Varje år möts medlemmarna till regionmöten runt om i landet och utser då bl.a. representanter till föreningsstämman. Förtroendevalda i föreningen har en demokratisk uppgift att representera medlemmarna som ägare av Landshypotek Bank. 

Landshypotek Bank arrangerar många lokala träffar under året, där medlemmarna möts för att utbyta erfarenheter i aktuella frågor inom de gröna näringarna och ta del av nyheter inom banken. 

Bättre medlemserbjudanden

Som medlem får du särskilt goda villkor på några av våra tjänster, till exempel på sparkonto och skogskonto.  

Medlemmar berättar

Varför är det viktigt att jord- och skogsbrukarna har en egen bank?

Möt några medlemmar och läs om deras engagemang för de gröna näringarna och varför de tycker det är viktigt att näringen har en egen bank.

Välkommen att ta del av deras berättelser!

* Information om bundet riskkapital

Insatskapital är bundet riskkapital i Landshypotek Ekonomisk Förening och återbetalning regleras av gällande stadgar för Föreningen och regelverk för karenstid vid lösen av lån. Insatskapital per den 31 december utgör grund för utdelning efter beslut av den årliga föreningsstämman. Årlig utdelning är ej garanterad och insatskapitalet omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Insatskapitalet är bundet under lånets löptid och återbetalning sker i enlighet med föreningens stadgar.

Kontakta oss

Vi är en liten bank med en stor uppgift – att bidra till ett rikare liv i hela landet. Vi hjälper dig hitta de lösningar som passar dig bäst.