För dig som medlem

Nyheter och aktuella händelser för dig som medlem

Som medlem ska du lätt kunna hålla dig uppdaterad kring vad som händer i banken, föreningen och de gröna näringarna i stort -  det som sammanför oss i Landshypotek. Vi bjuder på artiklar och reportage kring jord, skog och landsbygd blandat med nyheter och andra aktuella händelser som är bra för dig som medlem att känna till.

En del kan du också ta del av i våra digitala nyhetsbrev, i  tidningen Medlemsaktuellt eller i våra sociala kanaler.

Länk Per-Olof Hilmér, ordförande i LHEK FÖR
Tillbakablick på året som gått

2021 i föreningen

Landshypoteks unika affärsmodell har fått ett ännu tydligare genomslag och attraherar marknaden – och det har varit full fart med strategiarbetet i de olika utskotten och kommittéerna. Om det och mycket annat som hänt under året kan du läsa i ordförande Per-Olof Hilmérs sammanfattning och föreningens årsredovisning 2021.

Länk Hand med bovete
Senast undersökt

Förståelse för ökade matkostnader om de kommer bönderna tillgodo

Matinköpen har blivit påtagligt dyrare. Prisökningarna som började märkas av redan runt årsskiftet har under februari fått ännu större genomslagskraft i livsmedelsbutikerna. Samtidigt anser en majoritet av konsumenterna att det är rimligt att matpriserna stiger när lantbrukarnas kostnader kraftigt ökar. 

Tillväxt, kapital och medlemsinsatser

Landshypotek växer med fler kunder, såväl i volym som resultat. Det gör oss både till en starkare och bättre bank, men tillväxt kräver också kapital.

Med årets utdelningsbesked som går ut i slutet av maj 2022 erbjuds de medlemmar som ännu inte kommit upp i en insats motsvarande fyra procent av lånebeloppet i Landshypotek att öka sitt insatskapital före årsskiftet. Det ligger sedan till grund för nästa års utdelning.

Föreningsstyrelsen har även förändrat sitt tidigare beslut att betala ut överinsatser till medlemmar som har en insats på mer än 10 procent av låneskulden. Överinsatser över 10 procent kommer därmed att stå kvar som insatskapital och är givetvis också utdelningsgrundande. Om du är berörd krävs ingen åtgärd från dig. Har du frågor kring det förändrade beslutet och din insats är du självfallet välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Har du frågor? Vår Kundservice hjälper dig helgfria vardagar 8.00−17.00.