Intrigitetspolicy Landshypotek Ekonomisk Förening

Dina personuppgifter används av Landshypotek Ekonomisk Förening för att främja medlemmars intressen, för medlemsregister, för att kunna föra en aktiv kommunikation med medlemmarna och för att föreningen ska kunna genomföra värderingsuppdrag åt banken.  Du har rätt att veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och för vilka ändamål. Här kan du nedan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Landshypoteks Integritetsskyddsinformation

För oss på Landshypotek är det viktigt att din personliga integritet värnas. Därför arbetar vi aktivt med att säkerställa att våra produkter, tjänster och interna processer lever upp till kraven gällande skydd av dina uppgifter med hjälp av system och teknik. Vi använder dessutom säkerhetslösningar som ökar säkerheten för din integritet ytterligare.

Kontaktuppgifter

Landshypotek Bank AB (publ)
Organisationsnummer: 556500-2762

Kundservice
Box 114, 581 02 Linköping
Telefon: 0771-44 00 20
e-post: kundservice@landshypotek.se

Dataskyddsombud
e-post: dataskyddsombud@landshypotek.se