Presentationer

Investerarpresentationer

Landshypotek Bank arbetar aktivt med presentationer för investerare. Ambitionen är att investerare ska ha kunskap och intresse för Landshypotek Bank.

Landshypotek Banks ambition är att låna upp pengar till så förmånliga villkor som möjligt och med låg riskprofil.

Vidare gäller att:

  • Upplåningen ska vara väl diversifierad i form av program och investerare
  • Upplåningen ska ha en löptid som väl matchar löptiden på tillgångarna
  • Stor koncentration av förfall under en kort tidsperiod ska undvikas

Landshypotek Bank arbetar med stor flexibilitet och är aktiva i upplåningen på den svenska obligationsmarknaden.

Landshypotek Bank försöker tillmötesgå investerarnas önskemål om löptid och räntekonstruktion.

 

Kontakta oss