Medlemsaktiviteter

Aktiviteter i Landshypotek

Landshypotek är en demokratisk organisation, en kooperation där varje medlem har en röst.  Medlemmarna och Landshypotek har något gemensamt - intresset och engagemanget för de gröna näringarna. Under året träffas vi dels i syfte att driva banken framåt, men även för att diskutera, inspireras och dela kunskap kring det som ligger oss nära hjärtat - brukandet av jord och skog. 

 

 

Regionmöten

Varje år bjuds du och alla andra medlemmar in till Regionmöte. Det är årets viktigaste mötesplats för medelmmar, bank och förening - vi som tillsammans är Landshypotek. Under mötet får du möjlighet att ta del av och diskutera vad som händer i Landshypotek, både övergripande och regionalt. På regionmötet väljs ledamöter och ordförande till regionstyrelsen, regional valberedning och fullmäktige till föreningsstämman. Principen som gäller är en medlem en röst. Regionmötet är också ett bra tillfälle att träffa andra vänner i näringen, diskutera aktuella frågor och inspireras av intressanta gäster.  Regionmötena hålls normalt på elva platser runt om i landet under mars månad.

Regionmöten 2020


Inget är omöjligt för bönder... Rickard  Axdorff, Örebro

Regionmötena  som var planerade att hållas mellan 16 och 23 mars fick på grund av rådande omständigheter ställas in och anpassas efter den rådande situation i samhället. Runt om i landet genomfördes istället elva regionmöten per telefon.  En styrka för en demokratisk organisation och som Rickard Axdorff, förtroendevald i Örebro, sa "Inget är omöjligt för bönder"

Läs mer om Regionmöten 2020 

 

Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. På den årliga föreningsstämman i Landshypotek Ekonomisk Förening möts de valda fullmäktige från alla regioner. Föreningsstämman hålls normalt under våren och beslutar bland annat om disposition av föreningens vinst inklusive utdelning till medlemmarna.

Nominera och motionera till vårens regionmöten

Nu kan du nominera och motionera till vårens digitala regionmöten. Du som medlem kan både nominera medlemmar till förtroendevaldaroller och givetvis också motionera för utveckling av vår förening. Dina nomineringar och motioner behöver vara inskickade senast den 31 januari 2021.

Läs mer