Medlemsaktiviteter

Aktiviteter i Landshypotek

Landshypotek är en demokratisk organisation, en kooperation där varje medlem har en röst.  Medlemmarna och Landshypotek har något gemensamt - intresset och engagemanget för de gröna näringarna. Under året träffas vi dels i syfte att driva banken framåt, men även för att diskutera, inspireras och dela kunskap kring det som ligger oss nära hjärtat - brukandet av jord och skog. 

 

 

Regionmöten

Varje år bjuds du och alla andra medlemmar in till Regionmöte. Det är årets viktigaste mötesplats för medlemmar, bank och förening - vi som tillsammans är Landshypotek. Under mötet får du möjlighet att ta del av och diskutera vad som händer i Landshypotek, både övergripande och regionalt. På regionmötet väljs ledamöter och ordförande till regionstyrelsen, regional valberedning och fullmäktige till föreningsstämman. Principen som gäller är en medlem en röst. Regionmötet är också ett bra tillfälle att träffa andra vänner i näringen, diskutera aktuella frågor och inspireras av intressanta gäster.  Regionmötena hålls normalt på elva platser runt om i landet under mars månad.

Regionmöten 2021

Årets regionmöten går av stapeln 23-30 mars. Då samlas vi som tillsammans är Landshypotek – medlemmar, bank och förening för att summera året och blicka framåt. Vi pratar också om det vi alla har gemensamt, intresset för jord och skog.

Läs mer om Regionmöten 2021 

 

Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. På den årliga föreningsstämman i Landshypotek Ekonomisk Förening möts de valda fullmäktige från alla regioner. Föreningsstämman hålls normalt under våren och beslutar bland annat om disposition av föreningens vinst inklusive utdelning till medlemmarna.