Årsredovisning 2018 – Stark tillväxt för utmanaren Landshypotek Bank

Landshypotek Bank visar ett starkt resultat för 2018. Banken fortsätter att växa både i kundantal och i volym. Den nya affären med bolån till hus märks allt tydligare i resultatet. Landshypotek Bank fortsätter sin utvecklingsresa mot att bli en bredare bank för allt fler och utmanar som en annorlunda bank på svensk bankmarknad. Det visar bankens årsredovisning som publiceras i dag.

Utlåningsvolymen för Landshypotek Bank ökade under året med fyra miljarder kronor och uppgick till 72,5 (68,5) miljarder kronor. Även inlåningen ökade och uppgick vid årsskiftet till 14,1 (12,7) miljarder kronor.

Under 2018 välkomnade banken fler lånekunder inom jord och skog, sparare och bolånekunder. Banken fortsätter sin resa mot att bli en bredare bank för allt fler.

– När vi nu summerar 2018 är det med ett bra resultat och tillväxt, men också med stark utveckling för framtiden. Vår kapacitet för resultatgenerering är starkare än tidigare år. Vi fortsätter att växa som jord- och skogsbrukarnas bank. Vår satsning på bolån är långsiktig men börjar redan ge ett positivt bidrag till resultatet, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

I årsredovisningen går det att läsa mer kommentarer och beskrivningar av bankens utveckling det gångna året och vad som bygger Landshypotek Bank som en annorlunda bank, med nytänkande i digitaliseringen, hållbarhetsperspektiv, medlems- och medarbetarengagemang och en värderingsdriven uppgift för svenska jord- och skogsbruket.

För många av bankens kunder har året präglats av sommarens torka. Som jord- och skogsbrukarnas bank har banken haft tät dialog med kunderna, gjort individuella bedömningar och tillsammans med kunderna hittat de bästa lösningarna.

Landshypotek Bank ägs av lånekunderna, organiserade som medlemmar i en ekonomisk förening, Landshypotek Ekonomisk Förening. Bankens vinst återförs till verksamheten och delas ut till medlemmarna. 

Banken har beslutat att ge ett koncernbidrag på 158 (170) miljoner kronor till föreningen som i dagarna kommer ge förslag på utdelning till medlemmarna.

– Det är fantastiskt att jobba på en värderingsdrivenbank där det är tydligt var vinsten går. Det är en viktig del i vår uppgift att fortsätta säkerställa att det går att driva svenska jord- och skogsbruksföretag, ha svensk livsmedelsproduktion och välskötta skogar runt om i landet. Tillsammans med våra kunder gör vi Sverige bättre, säger Per Lindblad.

Denna information är sådan information som Landshypotek Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2019 kl. 09.00 CET. 

I korthet – siffror för Landshypotek Bank 2018

  • Rörelseresultatet uppgår till 387,6 (339,2) mnkr.
  • Det underliggande rörelseresultatet, resultatet exklusive nettoresultat

av finansiella transaktioner, uppgår till 370,4 (387,3) mnkr.

  • Räntenettot uppgår till 799,0 (800,4) mnkr.
  • Kostnaderna uppgår till 425,8 (402,5) mnkr.
  • Kreditförluster netto uppgår till 8,0 (12,5) mnkr.
  • Utlåningen uppgår till 72,5 (68,5) mdkr.
  • Inlåningen uppgår till 14,1 (12,7) mdkr.

Läs Årsredovisning 2018 för Landshypotek Bank
Läs en sammanfattning av Årsredovisningen för 2018