Lantbrukarens ekonomi i fokus på Landshypoteks öppna höstmöte

Landshypotek bjuder nu in till Höstmöte - online om vad som präglat lantbruket och lantbrukarens ekonomi det gångna året och med sikte mot nästa. Det digitala höstmötet hålls den 26 november klockan 19-20, är öppet för alla och går att ta del av på landshypotek.se

 – Det har varit ett speciellt år för samhället och ekonomin, men jord- och skogsbruket har stått sig relativt starkt. Vi vill nu bjuda in till en träff för att dela våra och andras reflektioner kring vad som präglat året och hur vi kan se på både nuläget och framtiden för det som påverkar lantbrukarens ekonomi, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, och en av dem som medverkar under kvällen.

Som bank för jord- och skogsbrukare, medlemsägd och med syfte att finansiera just jordbruk och skog, arrangerar Landshypotek ofta träffar som samlar intresserade inom de gröna näringarna runt om i landet. Det här året har den typen av träffar inte varit möjliga att arrangera. Nu bjuder banken in till Höstmöte - online som kommer att sändas på landshypotek.se och andra digitala plattformar.

 – Lantbrukare och skogsägare funderar hela tiden över, och gör, strategiska val för sina verksamheter. Det är alltid något som kan utvecklas. Under Höstmöte -online får vi ta del av olika perspektiv och spaningar, från oss och andra som verkar inom den finansiella sektorn eller de gröna näringarna. Förhoppningsvis kan mötet ge en bred bild av ett nuläge för lantbrukets ekonomi och bidra till att lantbrukare, oavsett näringsgren, stimuleras i sina strategiska val i vardagen, fortsätter Per Lindblad.

Makroekonomi, gårdens ekonomi och de gröna näringarna på programmet

Under en timme kommer några av makroekonomerna från olika banker reflektera över den ekonomiska utvecklingen. Frågor som märkts i debatten och trender i samhället som påverkar lantbruket kommer likaså att behandlas. Några av Landshypoteks förtroendevalda, som själva är lantbrukare, medverkar också under den digitala sändningen. Men störst vikt kommer att läggas vid en särskild diskussion om utvecklingen av gårdarnas ekonomi och de gröna näringarnas utveckling.

Jan Lorentzson, analytiker på LRF, är inbjuden att prestera det Gröna Index som fångar utvecklingen inom de gröna näringarna.
Linda Grimstedt, chefredaktör på Växas tidning Husdjur, kommer sedan att leda ett panelsamtal med Per Skargren, segmentschef skog och lantbruk Ludvig & Co, Annika Bergman, tf vd Hushållningssällskapet och Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

 – Trots den utmanande tiden som präglar samhällsekonomin märks en viss positiv känsla i lantbruket. Men underliggande finns också många utmaningar, som handlar om allt från att stärka lönsamheten på gårdarna till bättre grundläggande politiska förutsättningar för att driva lantbruksföretag. Det är den sammanhängande bilden som kopplar samman lantbruksföretagandet och utvecklingen i samhället och för ekonomin som vi gärna vill bidra till att ge på Landshypoteks Höstmöte - online.

Sammanhållande moderator för hela kvällen är Martin Kihlberg, hållbarhetschef, på Landshypotek.. Medverkar från Landshypotek gör förutom Per Lindblad, även Helena Andersson, regionchef inom jord- och skog, Lars-Johan Merin, förtroendevald vice ordförande Landshypotek och lantbrukare, samt Per-Olof Hilmér, ordförande Landshypotek och lantbrukare.


Landshypoteks Höstmöte - online sänds torsdag 26 november kl.19-20, men går även att ta del av i efterhand


Program:

- Så påverkar ekonomin samhället och lantbruket: röster från ekonomer och kommentarer
- De gröna näringarnas utveckling: presentation av LRF:s Gröna Index av Jan Lorentzson, analytiker LRF. Panelsamtal under ledning av Linda Grimstedt, chefredaktör på Växas tidning Husdjur, med Per Skargren, segmentschef skog och lantbruk Ludvig & Co, Annika Bergman, tf vd Hushållningssällskapet och Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.
- Trender och opinion kring lantbruket: röster från intressenter och kommentarer

Så tar du del av sändningen:

Ta del av sändningen och registrera dig gärna på landshypotek.se/online

 

Så tar du del av sändningen

Här kan du ta del av sändningen 

Du kan redan nu registrera ditt intresse för att få information inför mötet, samt se sändningen i efterhand.