Många tusenlappar att spara vid byte av bank

Bostadsmarknaden engagerar. Vissa funderar på den så ofta som varje månad. Drygt hälften av svenskarna har dessutom funderat på att byta bank för sitt bolån någon gång under det senaste året. Trots det är det endast en tredjedel (32 %) som faktiskt bytt bank för sitt bolån någon gång. Det visar en Novusundersökning, gjord på uppdrag av Landshypotek Bank som löpande tar tempen på svenskarnas syn på bolån och bostadsmarknaden.

Andel boende som tänker på bostadsmarknaden varje månad
De fem län som ligger i topp:
1. Stockholm (72 %)

2. Uppsala (69 %)

3. Västmanland (67 %)

4. Västra Götaland (60 %)

5. Halland (60 %)

De fem län med lägst andel:
1. Norrbotten (38 %)

2. Kalmar (42 %)

3. Dalarna (46 %)

4. Jämtland (45 %)

5. Blekinge (48 %)

Boende i storstäderna har bytt bolånebank oftare
Den som bor i någon av Sveriges tre storstäder (Stockholm, Göteborg eller Malmö) är mer aktiv på bostadsmarknaden och har eller kan i något högre utsträckning tänka sig att flytta bolån jämfört med rikssnittet. I de tre storstäderna har nästan fyra av tio (37 %) någon gång bytt bank för sitt bolån medan snittet för övriga landet är knappt en tredjedel (29 %).

Mer än hälften av svenskarna (53 %) har någon gång under det senaste året funderat på att flytta sitt bolån till en annan bank. I storstäderna har nära sex av tio (58 %) funderat på det under det senaste året, medan motsvarande del utanför storstäderna är knappt fem av tio (48 %).

– I hela landet, men framför allt utanför storstäderna, skulle man behöva bli bättre på att se om det finns alternativ för sina bolån. Det finns mycket pengar att spara genom att byta bolånebank. Här finns en chans att pröva nytt som kan vara viktigt för den egna ekonomin och förändra upplevelsen som kund, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, Affärschef på Landshypotek Bank.

Storstadsbor söker oftare information om bostadsmarknaden jämfört med rikssnittet. Nära hälften (46 %) av de som bor i storstäder svarar att de söker information om bostadsmarknaden så ofta som varje månad. Motsvarande andel för riket är fyra av tio (40 %) och övriga landet drygt tre av tio (33 %).

– Det är bra att hålla sig uppdaterad om bostadsmarknaden och det är viktigt att man tar chansen att utmana sin bank i hela landet. Dels för att spara pengar, dels för att ta vara på möjligheten att vara en del i en rörelse för ökad konkurrens och sunda värderingar på den svenska bankmarknaden, fortsätter Catharina Åbjörnsson Lindgren, Affärschef på Landshypotek Bank.

 

Rapportens viktigaste slutsatser

Bostadsmarknaden engagerar. Nästan sex av tio (59 %) tänker på bostadsmarknaden varje månad. I storstäderna är motsvarande andel närmare sju av tio (68 %) i övriga landet är siffran drygt fem av tio (49 %).

Boende i storstäder söker oftare information om bostadsmarknaden. Nära fem av tio (46 %) av de som bor i storstäder svarar att de söker information om bostadsmarknaden så ofta som varje månad. Motsvarande andel för riket är fyra av tio (40 %) och övriga landet drygt tre av tio (33 %).

Mer än hälften har under det senaste året funderat på att byta bolånebank. Mer än hälften av svenskarna (53 %) har någon gång under det senaste året funderat på att flytta sitt bolån till en annan bank. I storstäderna har nära sex av tio (58 %) funderat på det under det senaste året, medan motsvarande del utanför storstäderna är knappt fem av tio (48 %).

Var tredje bolånekund har flyttat sitt bolån till annan bank. Nära var tredje svensk (32 %) svarar att de någon gång bytt bank för sitt bolån. I storstäderna svarar nära fyra av tio (37 %) att de någon gång flyttat sitt bolån till annan bank. I övriga landet är siffran cirka tre av tio (29 %).

Läs hela rapporten här.