Nu stärker föreningen medlemsinformationen: ”Vi vill ha välinformerade medlemmar”

Landshypotek Ekonomisk Förening ställde in genomförandet av årets stora medlemsmöten på det sätt som de var planerade. Men föreningen vill fortfarande ge medlemmarna information om utvecklingen under året. Därför har den förstärkts här på landshypotek.se. ”För många är att vara Landshypotekare större än att enbart vara bankkund. Vi vill ha välinformerade medlemmar och kunna berätta om vår utveckling, även om det i denna tid framförallt blir i skriftlig form”, säger föreningsordförande Per-Olof Hilmér.

Per-Olof vill gärna att så många som möjligt tar del av informationen från föreningen.

  - Våra regionmöten är en stor sak och viktiga i vår förening. Där samlar vi våra medlemmar från norr till söder till möten med såväl inspiration som samtal om föreningen och den bank vi äger. Nu tvingades vi med kort varsel ställa in de större mötena som vi hade planerat, men vill gärna att så många medlemmar som möjligt tar del av det vi gjorde 2019 och vårt resultat för året, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Mer information finns därför att läsa här:

Fler kontaktvägar

Banken och föreningen utökar också tillgängligheten och öppnar för fler kontaktvägar till medlemmarna. Har du frågor till bankens VD Per Lindblad eller föreningens ordförande Per-Olof Hilmér finns bl.a. ett formulär under regionmötessidan där du kan ställa din fråga. 

  - Landshypotek är ju vår bank, vi äger banken. Du kan visserligen vara kund på samma sätt som du är i andra banker. Men många av våra medlemmar är engagerade på ett helt annat och större sätt än vad vanliga bankkunder är. Det följer ju av att vara ägare, av hela vårt sätt att vara medlemsnära i vår affär, av systemet med insatser och utdelning och av att vi har en bank för vårt gemensamma intresse i ett levande jord- och skogsbruk, säger Per-Olof Hilmér.

Nu kommer Regionmöten att genomföras, men inte på det sätt som planerades. Det kommer att vara avskalade, rent formella regionmöten där enbart nödvändiga punkter avverkas. Mötena genomförs i form av telefonmöten den kommande veckan.

  - Vi har ett ansvar i denna situation att hindra smittspridningen, men också att föreningen och de absolut viktigaste frågorna i föreningen kan drivas vidare även i denna tid. Mötena blir på annorlunda sätt, men med mer information på webben och avskalade möten hoppas vi kunna göra det bästa i denna tid, avslutar Per-Olof Hilmér.

Information om de avskalade formella Regionmötena och de punkter som ska behandlas finns här.

Landshypotek Bank följer utvecklingen som sker på finansiella marknaden noga och agerar utifrån den. Banken är trygg i sin affärsmodell och har en stark ekonomisk situation. Nu pågår en diskussion i samhället om möjligheterna att arrangera stämmor och utdelning från banker. Föreningsstyrelsen lämnade med Årsredovisningen ett förslag till medlemsutdelning att besluta på föreningsstämman. Mot bakgrund av den exceptionella situation som samhället befinner sig i just nu kan förslaget och stämmomöjligheten behöva justeras. Det kommer givetvis då att kommuniceras.