2020 i Landshypotek Ekonomisk Förening

Landshypotek Ekonomisk Förening, som med sina 37 000 medlemmar äger Landshypotek Bank, publicerar idag sin Årsredovisning. Här presenteras den ekonomiska utvecklingen i banken och föreningens verksamhet och utveckling under 2020.

  – Det har varit ett annorlunda år, men våra lantbruksföretagande medlemmar och de gröna näringarna har generellt klarat sig bra i jämförelse med många andra företagare och vi har fått bekräftelse på att Landshypoteks unika affärsmodell har fått ett ännu tydligare genomslag 2020 och attraherar marknaden., säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening, i en summering av 2020.

Ta del av hela artikeln Ordförande Per-Olof Hilmér om 2020 från Landshypotek Ekonomisk Förenings Årsredovisning 2020.

Hänt i Landshypotek Ekonomisk Förening under året i urval

• Föreningen välkomnar 1 634 nya medlemmar. Medlemsantalet är vid årets slut 37 087 och antalet förtroendevalda 122.

• Förtroendevalda har under året arbetet för att tillsammans med bankens medarbetare stärka kännedomen om Landshypotek genom ökade utåtriktade aktiviteter och ambassadörskap.

• De digitala regionmötena får hållas över telefon och föreningsstämman arrangeras för första gången digitalt. På stämman beslutas att föreningen antar Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag och nya stadgar antas som bland annat innebär att ledamöter i regionstyrelserna väljs på en mandattid om två år, att ordföranden i de regionala styrelserna väljs på regionmötena och att Region Älvsborg med flera län byter namn till Region Väst.

• Landshypoteks utdelning, där bankens kunder med sina insatser bygger eget kapital och får del av vinstmedlen, är en del av en cirkulär ekonomi och unik på marknaden. Beslutet om utdelning fick skjutas fram på grund av osäkerheten i pandemins spår. Med en bättre överblick över konsekvenserna och med grund i bankens goda finansiella status kunde den föreslagna utdelningen klubbas igenom på en extrastämma i november. 141 miljoner av bankens vinst 2019 betalades ut innan årsskiftet. Totalt har Landshypotek Ekonomisk Förening delat ut 1,2 miljarder kronor till det svenska jord- och skogsbruket de senaste åtta åren.

• Många medlemmar väljer att investera i Landshypotek. Totalt ökade medlemmarna sina investeringar med 67 miljoner kronor under 2020.

Här kan du ladda ned Landshypotek Ekonomisk Förenings Årsredovisning 2020 (pdf)