Axel Roos – ny styrelseledamot i Landshypotek Ekonomisk Förening

På stämman för Landshypotek Ekonomisk Förening, som hölls 28 april, valdes Axel Roos till ny styrelseledamot. Till den ekonomiska föreningens styrelse omvalde stämman också ordförande Per-Olof Hilmér, ledamot och vice ordförande Lars-Johan Merin och ledamöterna Anna Treschow, Claes Mattsson, Erik A Eriksson, Marie André och Rickard Klingberg.

  – Axel Roos har en gedigen erfarenhet från såväl finanssektorn som ägarstyrningsfrågor och tidigare styrelseuppdrag. Tillsammans med honom och de andra i föreningsstyrelsen har vi alla möjligheter att aktivt driva föreningsfrågorna för våra 37 000 medlemmar vidare på bästa sätt, säger Per-Olof Hilmér, föreningens omvalda ordförande.

Om Axel Roos

Axel Roos, 49 år från Dylta Bruk, har långvarig erfarenhet av investeringsverksamhet och ägarstyrning i teknologiintensiva bolag.  Genom såväl studier, vid Lunds Universitet och Handelshögskolan i Stockholm (jur kand), som yrkeserfarenhet har han en god förståelse för relationen mellan teknologi och finansbranschen. Som auktoriserad finansanalytiker (AFA) har Axel även ett värdefullt kunnande inom finansanalys. Därtill har han en tidigare, och betydelsefull, erfarenhet av det faktiska arbetet som styrelseledamot i både onoterade och noterade bolag.  Privat äger och driver han Dylta Bruk och har ett starkt intresse för bland annat skogsbruk och fastighetsförvaltning.

  – Jag ser mycket fram emot att från ägarsidan få vara en del i att utveckla Landshypotek för framtiden, säger Axel Roos.

Utdelningen klubbades på stämman

Stämman antog enhälligt föreningsstyrelsens förslag att utifrån Landshypoteks resultat för 2020 dela ut 147 miljoner kronor till medlemmarna under oktober. Det motsvarar 8 procent av medlemsinsatsen. Förra året delade föreningen ut 141 miljoner kronor och de senaste åtta åren har 1,2 miljarder kronor betalats ut i återbäring.

Sammanfattning av Landshypoteks stämma 2021