Landshypotek samlades till stämma

Idag, 28 april, hölls Landshypoteks årliga föreningsstämma där valda fullmäktige från hela landet bland annat tog beslut om årets utdelning och valde in en ny styrelseledamot. Inbjudna var även de medlemsvalda representanterna från de elva medlemsregionerna för en bred dialog om föreningen och den egna bankens utveckling.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och stämman antog enhälligt föreningsstyrelsens förslag att utifrån Landshypoteks resultat för 2020 dela ut 147 miljoner kronor till medlemmarna under oktober. Det motsvarar 8 procent av medlemsinsatsen. Förra året delade föreningen ut 141 miljoner kronor och de senaste åtta åren har 1,2 miljarder kronor betalats ut i återbäring.

  – Landshypoteks utdelning till de jord- och skogsbrukande medlemmarna är en del av en cirkulär ekonomi och unik på marknaden. Jag är glad över att vi kan fortsätta att ge en god återbäring som används till att både utveckla och driva medlemmarnas lantbruksföretag runt om i landet och investeringar i sin egen bank, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Andra beslut som fattades i anslutning till utdelningen

  • Utdelningen som baseras på medlemmens insats betalas ut i under oktober i år.
  • I samband med att utdelningen betalas ut öppnas även möjligheten för medlemmarna att återinvestera utdelningen upp till åtta procent.

Ny ledamot valdes in i styrelsen

Föreningsstyrelsen, som väljs på stämman, har i uppgift att utöva föreningens ägarroll över Landshypotek Bank genom att bland annat fastställa ägardirektiv, utse ledamöter i bankens styrelse på bolagsstämma och ha översyn över kapitalfrågor. Styrelsen leder även arbetet med att utveckla medlemskommunikationen, utveckla rollen som företrädare för banken och fortsätta stärka uppgifterna som värderare.

På stämman valdes Axel Roos till ny ledamot i föreningens styrelse. Omvalda i styrelsen är ordförande Per-Olof Hilmér, ledamot och vice ordförande Lars-Johan Merin och ledamöterna Anna Treschow, Claes Mattsson, Erik A Eriksson, Marie André och Rickard Klingberg.

I anslutning till stämman presenterade Ann Krumlinde, styrelseordförande för banken, och Per-Olof Hilmér, föreningens ordförande, utvecklingen och framtidsplaner för bank och förening. VD Per Lindblad redogjorde för utvecklingen och resultatet i Landshypotek Bank under 2020. Under stämmoförmiddagen höll också Henrik Mitelman, finansanalytiker och prisbelönt krönikör på Dagens Industri, ett uppskattat föredrag.