Historisk stark utlåningstillväxt för Landshypotek Bank

Landshypotek fortsätter att växa kraftigt med både fler kunder och ökade utlåningsvolymer. Under de tre första kvartalen lånade banken ut 7,6 miljarder kronor netto, vilket är mer än under hela 2020 - och den totala utlåningsvolymen passerade i september 90 miljarder.  Det framgår av bankens delårsrapport som presenteras idag.
 
 
 
 

Landshypotek förstärkte under årets tredje kvartal sin tillväxtresa. 2017 var bankens årliga utlåningstillväxt knappt 2 miljarder kronor. Nu, fyra år senare, är den på god väg att passera 10 miljarder i tillväxt på ett år. Utlåningen växer till både jord- och skogsbrukare, gårdsboende och bolånekunder och är idag över 90 miljarder kronor. 

  – Vi har hittills haft ett väldigt starkt år, såväl i resultat som i tillväxt med fler kunder och utlåningsvolymer. Kvartalsbokslutet är ett facit på att det fokus vi har på att möta allt fler kunder ger önskat utfall, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank. 

Med ökad utlåning, kostnader och kreditförluster under kontroll levererar banken också ett bra resultat för tredje kvartalet på 144 miljoner kronor. För årets första tre kvartal är resultatet starka 371 (299) miljoner kronor.

   – Vi dimensionerar oss nu stegvis för en allt högre nivå. Genom att öka samarbetet och flexibiliteten inom banken har vi lyckats möta behoven från de olika kundgrupperna. Den systematiska investeringen för att kunna ta emot det ökade intresset på bästa sätt och dimensionera oss för en fortsatt tillväxt kommer att fortsätta, säger Per Lindblad.

Delårsrapporten i korthet

Januari – september 2021 (jämfört med januari – september 2020)

 • Rörelseresultatet uppgår till 363 (291) mnkr
 • Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 371 (299) mnkr
 • Räntenettot uppgår till 721 (636) mnkr
 • Kostnaderna uppgår till 357 (350) mnkr
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med +1 (+8) mnkr
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 90,6 (80,0) mdkr
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 15,0 (14,6) mdkr.

Juli – september 2021 (jämfört med april – juni 2021)

 • Rörelseresultatet uppgår till 144 (103) mnkr
 • Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 144 (111) mnkr
 • Räntenettot uppgår till 249 (239) mnkr
 • Kostnaderna uppgår till 106 (129) mnkr
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med -1 (-2) mnkr
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 90,6 (88,6) mdkr
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 15,0 (14,9) mdkr