Landshypotek medverkade på Bondekalaset

Igår hölls Bondekalaset - där lantbruksföretagare, handlare, gårdsbutiksägare och intressenter inom gröna näringarna samlades till samtal om utvecklingen av lokalproducerad mat. Arrangemanget är en del av Årets Bonde som Landshypotek från och med i år är partner till.

Inför kvällen hade flera kockar fått i utmaning att skapa en meny som enbart baserades på råvaror från närområdet och inköp från gårdar och gårdsbutiker i trakten. Det gick givetvis alldeles utmärkt. Tina Nordström var en av kockarna som sedan berättade om rätterna, upplevelsen av att köpa lokalproducerat och varför det är så viktigt. Även vinet var lokalproducerat och kom från Sveriges största vingård, Arilds Vingård, där arrangemanget också hölls.

Samtalet från scen som leddes av Maria Forshufvud, som tidigare varit drivande i etableringen av den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, kom i övrigt att kretsa kring hur det lokalproducerade kan profileras bättre och hur vi bättre kan ta betalt för och bidra till upplevelsen av lokalproducerad mat. Per Lindblad, Landshypotek Banks vd, presenterade Landshypotek och varför banken är engagerad i Årets Bonde.

  – Vi är jord- och skogsägarnas bank och för oss är det därför både naturligt och viktigt att bidra till att än bättre exponera innovationskraften och företagsamheten som finns inom de gröna näringarna, sa Per Lindblad bland annat.

Per fick även frågor om hur det är att vara lantbruksföretagare idag och hur det står till med lönsamheten och resonerade kring att det givetvis varierar.

  – Generellt behöver vi i de gröna näringarna arbeta för att förbättra lönsamheten. Då behövs att vi får bättre betalt för våra varor, tar en starkare position och en större del av värdekedjan.

Nuvarande Årets bonde, Martin Krokstorp, som prisades förra året, berättade mer om sin verksamhet. Vem som tar över titeln Årets Bonde offentliggörs 17 november.

Här kan du läsa ett tidigare publicerat reportage om Martin Krokstorps verksamhet.

85 procent av konsumenterna väljer helst svenskproducerat

En färsk undersökning gjord av Novus på uppdrag av Landshypotek visar att majoriteten av de svenska konsumenterna försöker välja livsmedel som producerats i Sverige. Av de som handlar svenskproducerad mat gör de flesta det för att gynna svenskt lantbruk,  eller trakten, bygden och de lokala producenterna.
Läs mer om allmänhetens inställning till svenskproducerat