Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening

Nu är motionstiden inför årets regionmöten öppen

Som medlem i Landshypotek, jord- och skogsbrukarnas egen bank, kan du vara med och påverka! Har du ett förslag på förändring eller vill nominera någon till ett förtroendevaldauppdrag i Landshypotek Ekonomisk Förening? Välkommen med din motion eller nominering till valberedningen i din region senast 31 januari. 
.

Landshypotek är en demokratisk organisation där alla de cirka 36 000 medlemmarna har möjlighet påverka genom att nominera medlemmar till förtroendeuppdrag i föreningen och inkomma med motioner. Förslagen behandlas inför och under Landshypoteks regionmöten.  

Nominering av medlem till förtroendevaldauppdrag

Som medlem i Landshypotek Ekonomisk Förening har du möjlighet att nominera en annan medlem till uppdrag som förtroendevald i föreningen. Personen som nomineras måste vara medlem i Landshypotek, sköta sina förpliktelser gentemot Landshypotek samt acceptera att bli vald. Personen förväntas vara engagerad för de gröna näringarnas utveckling, ser fördelarna med den kooperativa idén och nyttan av jord-och skogsbrukarnas egen bank. Personen förväntas också vara medveten om ansvar och omfattning av uppdraget.

Så går det till att nominera en medlem till förtroendeuppdrag!

  • Nomineringen görs skriftligen och bör innehålla; namn, kontaktuppgifter, gård, by/socken, kommun, produktionsinriktning, bakgrund och motivering. Nominering skickas till valberedningens ordförande i din region.
  • Nominering ska skickas till respektive valberedning senast 31 januari. Nominering som inkommer senare än angivet datum kommer inte tas med.

Så behandlas nomineringen

  • Efter att nomineringsförslaget inkommit kontrollerar valberedningen den nominerades behörighet och att personen vill kandidera till uppdraget och kan därefter ta in nomineringen i sitt förslag. Om valberedningen inte tar nomineringen som sitt förslag frågar de om personen vill kandidera som fristående förslag. 
  • Om personen inte ingår i valberedningens förslag måste den medlem som inkommit med nomineringen presentera förslaget och personen på regionmötet för att det ska bli ett valbart förslag.
  • Samtliga personer som föreslås till förtroendeuppdrag bör delta på regionmötet. Valberedningens förslag och eventuella övriga förslag publiceras på regionmötessidan senast två veckor innan regionmöte.

Motioner till regionmöte och föreningsstämma

Som medlem i Landshypotek har du också möjlighet att inkomma med förslag (motioner) om du vill ändra eller utveckla något. Motioner ska innehålla en beskrivning av bakgrunden till motionen, vad du vill och uppmaning i form av att-satser om vad som ska göras.

Så skickar du in en motion

  • Motioner till såväl regionmöte som föreningsstämma måste enligt stadgarna skickas till regionordförande i din region senast den 31 januari.
  • Inkomna motioner publiceras tillsammans med styrelsens yttrande senast två veckor innan regionmöte.

Tillsammans äger vi Landshypotek Bank

Alla som lånar till jord och skog i Landshypotek Bank blir medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening och äger sin egen bank. En bank som är jord- och skogsbrukarnas bank – på riktigt. En bank vars syfte är att erbjuda konkurrenskraftig finansiering av svenskt jord- och skogsbruk och där vinsten går tillbaka till medlemmarna – och till att fortsätta utveckla den gemensamt ägda banken. Det är en cirkulär ekonomi och en stor skillnad mot ett aktiebolag. Det här är grunden i vår affärsmodell och något vi är oerhört stolta över.
Läs mer om Landshypotek Ekonomisk Förening och vad medlemskapet innebär här