Förtroendevalda

Framstående jord- och skogsbrukare har sedan år 1836 utsetts till uppdraget som förtroendevalda i Landshypotek. Med sin lokala närvaro inom respektive region och sina kontakter inom jord- och skogsbruksnäringen har föreningens förtroendevalda en central uppgift för Landshypotek.

Förtroendevalda har i uppgift att företräda medlemmarna, men också Landshypotek Bank i kontakter med lantbrukare, skogsägare och näringsliv. Förtroendevalda har också uppgiften att utföra värderingar av fastigheter för Landshypotek Bank. Varje regionstyrelse består av upp till nio förtroendevalda. 

Regionstyrelser i landet

Gotland
Gävle-Dala
Mitt
Mälarprovinserna
Norr
Skåne
Småland m.fl. provinser
Wermland
Väst
Örebro
Östgöta

Regionala valberedningar 

Som förtroendevald i Landshypotek har man tre uppdrag

  • Värderare för en säker och rätt finansiering
  • Ambassadör företräda Landshypotek i kontakter med lantbrukare, skogsägare och näringsliv
  • Styrelsledamot regionstyrelsen företräder medlemmarna och utses på det årliga regionmötet

De förtroendevaldas roll som Landshypotekare

Landshypoteks uppförandekod är en vägledning och grund för det förtroende och agerande som alla förtroendevalda i Landshypotek Ekonomisk Förening och bankens medarbetare står för varje dag.
Här kan du ta del av Landshypoteks uppförandekod