Landskap från ovan

157 miljoner delas ut till de jord- och skogsbrukande ägarna i maj

Utdelningen är en grundstomme i Landshypoteks verksamhet. På gårdagens föreningsstämma, 28 april, togs beslutet att utifrån Landshypoteks starka resultat 2021 dela ut 157 miljoner kronor till medlemmarna. Återbäringen, som motsvarar 8 procent av medlemsinsatsen, betalas ut i slutet av maj. 

I samband med publiceringen av Landshypotek Banks starka årsbokslut i februari presenteras också koncernbidraget på 172 miljoner för att driva föreningens verksamhet och möjliggöra årets utdelning. På föreningsstämman antogs enhälligt förslaget att dela ut 157 miljoner kronor till de drygt 36 000 jord- och skogsbrukande och gårdsboende lånekunderna, tillika medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening som tillsammans äger sin egen bank.

  – Landshypoteks cirkulära ekonomi, där vi som ägare lånar av oss själva och vinsten sedan går tillbaka till oss, är unik på svensk bankmarknad. Jag är glad över att vi kan fortsätta att ge en god återbäring, säger Per-Olof Hilmér, föreningens ordförande. Det är ett extra välkommet tillskott i ett ansträngt ekonomisk läge när många lantbruksföretagare brottas med kraftigt ökade produktions- och driftskostnader och för fortsatta investeringar och underhåll på gårdar runt om i landet.

Så här fördelar sig utdelningen över landet

(utgår från Landshypotek Ekonomisk Förenings elva regioner)

Gotland 4 miljoner 
Gävle-Dala 5 miljoner
Mitt 6 miljoner
Mälarprovinserna 23 miljoner
Norr 4 miljoner
Skåne 26 miljoner
Småland m.fl. provinser 23 miljoner
Väst 22 miljoner
Wermland 8 miljoner
Örebro 9 miljoner
Östgöta 25 miljoner

Historisk utdelning

För år Utdelning (% på insatskapitalet) Utdelning (kronor)
2020 8% 147 miljoner
2019 8% 141 miljoner
2018 8% 138 miljoner
2017 9%  153 miljoner
2016 10% 158 miljoner
2015 10% 149 miljoner
2014 12% 164 miljoner
2013 11% 142 miljoner
2012 11% 149 miljoner

Historisk utdelning är ingen garanti för framtida utdelning