Blåsippa tittar fram bland torra löv

157 miljoner kronor i föreslagen utdelning

Utifrån Landshypoteks starka resultat för 2021 föreslår föreningens styrelse en utdelning till medlemmarna på 157 miljoner kronor. Det motsvarar 8 procent på varje medlems ekonomiska insats i föreningen. Utdelningen beslutas på föreningsstämman 28 april och planeras att betalas ut under senvåren.   

Landshypotek grundades av kunder och ägs av de drygt 36 000 kunderna som lånar till jord och skogsbruk och gårdsboende, organiserade som medlemmar i en ekonomisk förening.

Bankens överskott återinvesteras i verksamheten och går tillbaka till medlemmarna i form av utdelning. Utdelningen grundar sig på Landshypotek Banks resultat och medlemmens insats.

Utifrån bankens starka resultat 2021 föreslår föreningens styrelse stämman att besluta om en utdelning på 157 miljoner kronor, vilket motsvarar en återbäring på 8 procent på insatskapitalet.

  – Utdelningen är en grundstomme i vår verksamhet och vi är glada att vi kan fortsätta att ge Landshypoteks medlemmar en god återbäring. Den är ett välkommet tillskott till investeringar och underhåll på gårdar runt om i landet och ger svenska jord- och skogsbrukare möjligheter att utveckla och växa sina företag och gårdar, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Att medlemmarna ställer upp för banken och banken ger tillbaka är grunden för Landshypoteks affärsmodell

Medlemmarnas insatser bidrar också till att bygga ett starkt eget kapital i den egna banken.

  – Förra årets rekordstora intresse för att återinvestera utdelningen och/eller sätta in nytt insatskapital i banken är ett styrkebevis och visar att medlemmarna är beredda att stödja sin egen bank utifrån dess vikt för jord- och skogsbruket i Sverige. Såklart gör den goda avkastningen sitt till för att attrahera kapital, säger Per-Olof Hilmér. 

Totalt ökade medlemmarna sina investeringar med 126 miljoner kronor under året. Det totala insatskapitalet uppgår därmed till 1 959 mnkr.

Nu välkomnas medlemmarna till årets regionmöten

I dagarna får alla Landshypoteks ägare, tillika medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening, en inbjudan i brevlådan till årets regionmöte i sin region. De elva regionmötena hölls digitalt med start måndagen den 28 mars till och med torsdagen den 7 april. Då samlas medlemmar, förtroendevalda och representanter från banken för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen och branschen, summera 2021 och blicka framåt.

Läs mer om årets regionmöten här