Regionmöte 2021


Årets regionmöten 

Med start 23 mars inleddes årets regionmötesvecka där alla medlemmar hade möjlighet att
medverka digitalt för att höra mer om utvecklingen i sin egen bank, föreningens verksamhet och
det som är aktuellt för branschen i stort och i den egna regionen specifikt. 

Kunde du inte vara med finns filmklipp och annat material som presenterades under mötena att ta del av här istället.

Så går det för Landshypotek

Per Lindblad, vd,  och Per-Olof Hilmér, ordförande i föreningen, samtalar om utvecklingen i banken och föreningen, årets verksamhet, ekonomin och den föreslagna utdelningen. 

Landshypotek Magasin

Vad har präglat året? Vilka frågor har varit särskilt aktuella för landets lant- och skogsbrukare, inom Landshypotek och påverkat lantbrukaren i offentligheten? I Landshypotek Magasin summeras 2020 med filmklipp och gäster. Malin Svedberg och Martin Kihlberg, som till vardags arbetar på Landshypotek Bank, leder studiosändningen särskilt framtagen för Regionmötet.

Landshypotekare om läget i branschen

Vad har varit utmärkande för lantbruket lokalt under året? Hur är investeringsviljan och vad ser Landshypotekare i regionen fram emot kommande år? Under regionmötet delade banken och föreningen med sig av känslan runt om i Landshypotekland.

Annat material att ta del av

Här kan du ta del av de regionala valberedningarnas och eventuella andra förslag som inkom inför Regionmötena, läsa mer om resultatet och det som hänt i banken och föreningen 2020 i Årsredovisningarna och Årsrapporten och se de bilder som visades under regionmötena.

Kontakta oss

Med medarbetare och förtroendevalda runt om i landet har vi lokalkännedom och specialkunskap inom jord och skog. Välkommen att höra av dig till oss som är Landshypotek i din närhet.