Villaområde från ovan

Ett år av lyckat bolånesamarbete med Avanza

Landshypotek drivs liksom Avanza av ett starkt engagemang för att göra det enkelt att aktivt välja ett bättre bolåneerbjudande. För drygt ett år sedan lanserades samarbetet som innebär att Avanzas kunder fick tillgång till en trygg och stabil bolånebank med konkurrenskraftiga villkor direkt på Avanzas sajt och appar. Mottagandet var mycket positivt från start, har överträffat alla förväntningar och fortsätter att attrahera hus- och fritidshusägare. 

Landshypotek har sedan lanseringen av bolåneerbjudandet hösten 2017 utmanat på bolånemarknaden för kundernas bästa. Över tid har banken stuckit ut genom att vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. En jämförelse mellan Landshypotek Banks och de fyra storbankernas snittsräntor över tid visar att det kan skilja 1000-lappar per år.

Genom samarbetet har fler fått tillgång till riktigt bra bolån

Avanza har digitala plattformar i framkant för en stor kundbas. Landshypotek vill ge fler möjligheten att upptäcka ett riktigt bra bolånealternativ. Samarbetet byggde på bedömningen att matchningen var god och skulle stärka konkurrensen på bolånemarknaden positivt, vilket gynnar bolånetagarna. Och det visade sig vara helt rätt.

 – Det stora intresset från dag ett visar att det finns ett behov av en alternativ bolånegivare som står på kundernas sida, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Intresset har stundtals varit så stort att Landshypoteks bolånehandläggare inte har hunnit med att ta hand om alla som vill flytta sina bolån i den takt som önskat är. 

– Vi har under en längre tid systematiskt arbetat för att bli bättre för kund och också möta allt fler kunder. Tillväxten är glädjande och bekräftar vår strategiska utveckling och insatser.  Vi ser fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete med Avanza för bolånetagarnas bästa.