Gård omgiven av fält

Fördjupat samarbete med Dina ger exklusivt försäkringserbjudande till Landshypoteks kunder

Sedan 2019 har Landshypotek Bank och Dina Försäkringar samarbetat för att skapa värde till kunderna inom både finansiering och försäkring. Nu fördjupas affärssamarbetet där Landshypoteks kunder erbjuds rabatt när de köper sin boendeförsäkring hos Dina Försäkringar.

 

Kunder hos Landshypotek Bank erbjuds nu en exklusiv rabatt på försäkring av boende i villa eller på en lantbruksfastighet. Kunder som köper en gårdsförsäkring erbjuds även att kostnadsfritt försäkra gårdslösöre.
Läs mer om och se hur du tar del av försäkringserbjudandet för din villa eller lantbruksfastighet här

Samtidigt stärks samarbetet genom att de två kundägda företagen i ännu större utsträckning kommer att samarbeta kring marknadsnärvaron och lokala kundaktiviteter av olika slag.

Landshypotek Bank och Dina Försäkringar har en stark förankring inom det svenska jord- och skogsbruket, finns över hela landet och förenas också av att ägas av kunderna. Det ger ett ständigt kundnära perspektiv och en utgångspunkt i människors vardag i alla kundkontakter och i utvecklingsarbetet. Dina Försäkringar är landets femte största sakförsäkringsgivare, har blivit valda av 150 000 kunder och har enligt kundmätningar för branschen (SKI 2021) försäkringsbranschens nöjdaste kunder.

Landshypotek är inte en försäkringsförmedlare och tillhandhåller inte försäkringsrådgivning. All dialog om försäkringsbehov hålls med Dina Försäkringar. Mer om samarbetet, Dina Försäkringar och hur du som är kund i Landshypotek Bank kan ta del av det exklusiva erbjudandet hittar du här