Hus i snöigt landsskap

Fortsatt konkurrenskraftiga snitträntor för Landshypoteks bolån under januari

Landshypotek Bank fortsätter att erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor. Det visar sammanställningen av snitträntorna för januari.

Kunder som tecknade ett bolån med 3 månaders bindningstid hos Landshypotek Bank under årets första månad fick i snitt en ränta på 1,17 %. De som valde 1 års bindningstid fick i snitt 0,96 % efter att banken gick mot strömmen och sänkte räntan på ett års löptid den 11 januari.

Bolåneräntan för lån med längre löptider har däremot stigit. Från och med den 21 januari justerade Landshypotek räntorna för de längre bindningstiderna efter att räntorna stigit för den upplåning som banken gör på marknaden. 2 och 3 års bindningstid snittade under januari på 1,23 % respektive 1,42 %. För 4 års bindningstid var snittet 1,66 % och för 5-åringen 1,79 %.

Del i utvecklingen mot ökad konkurrens på bolånemarknaden

Bankmarknaden har gått från att helt bestå av några få aktörer till att kunderna i dag har många fler alternativ att välja mellan. Att byta bank, processen för att låna och att ha olika banker för olika tjänster, har med digitaliseringen blivit mycket enklare. Det ger fler valmöjligheter och konkurrensen med mer öppen räntesättning håller ned räntan.

Landshypotek bildades för snart 200 år sedan för att hålla konkurrenskraftiga räntor till jord och skogsbrukare. Nu har vi erbjudit bolån under fyra år. Nyligen presenterades en sammanställning som visar hur bankens snitträntor legat över tid,  jämfört med de fyra storbankernas. Den visar att vi har varit konsekventa i vår räntesättning – som på marknaden innebär att det fortfarande finns ett räntegap mellan storbankerna och en utmanare som Landshypotek. 

  – Vi ser att intresset för våra bolån är fortsatt stort. Under en längre tid har vi nu visat att vi håller konkurrenskraftiga räntor. Skillnaderna kan betyda mycket pengar, vilket jag tror blir extra angeläget nu när många hushåll tydligt känner av ökade kostnader som en följd av höjda priser på bland annat el och energi, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Se bankens aktuella bolåneräntor här