Fortsatt konkurrenskraftiga snitträntor och historiskt stark tillväxt

Landshypotek Bank fortsätter att erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor. Det visar sammanställningen av snitträntorna för februari. Samtidigt växer bankens bolån i rekordsnabb takt.

De kunder som i februari tecknade bolån hos Landshypotek med 3 månaders bindningstid fick i snitt en ränta på 1,17 %. Bankens bolån med 2 och 3 års bindningstid var i snitt på 1,36 % respektive 1,59 % medan kunder som valde 1 års bindningstid fick 1,00 % i ränta. På längre bindningstider märks en viss förändring, medan snittet på kortare löptider låg i stort sett på samma nivå som i januari.

Räntorna på marknaden har under den senaste tiden förändrats i samband med att upplåningskostnaden ökat, men Landshypotek har fortsatt att hålla konkurrenskraftiga räntor. Under månaden har bankens bolån vuxit rekordsnabbt och passerat milstolpen 20 miljarder kronor.

– Vi har haft en fantastisk start på året. Vi hade en bra höst, men inledningen på året har faktiskt varit ännu bättre. Vi har haft möjligheten att stå för fina räntor som gör det möjligt för fler att kunna finansiera sin bostad till bättre villkor. Vi har visat att det finns alternativ och stärkt konkurrensen på marknaden, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Jämförelser visar att räntekostnaden kan skilja rejält mellan bankerna

I jämförelser av snitträntorna de senaste åren har banken stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. Nyligen presenterade Landshypotek en sammanställning som visar hur bankens snitträntor över tid legat jämfört med de fyra storbankernas.

– Under en längre tid har vi visat att vi håller konkurrenskraftiga räntor. Skillnaderna kan med tiden betyda flera tusenlappar. Det här tror jag att allt fler tänker på särskilt när många tydligt märker av ökade kostnader för bland annat el och energi, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Jämfört med många andra aktörer på bolånemarknaden särskiljer sig Landshypotek. Banken har en transparent och rak prissättning på sina bolån. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta Landshypotek erbjuder.

I snart 200 år har Landshypotek lånat ut till fastigheter och verksamhet inom jord- och skogsbruk. 2017 öppnade banken även för bolån till villa, framförallt för kunder som vill flytta sina lån från en annan bank till ett alternativ som förenar konkurrenskraftiga räntor med trygghet, enkelhet och transparens. Intresset från landets villa- och fritidshusägare har de senaste åren varit stort.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.