Halvårsrapporten visar Landshypotek i stark tillväxt

Trots en samhällsekonomi i stark förändring, och en mer avvaktande marknad, växte Landshypotek utlåningen med 3,6 miljarder kronor under andra kvartalet. Utlåningen har därmed ökat med närmare 13 miljarder kronor på ett år. I inledningen av juni passerade Landshypoteks totala utlåningsvolym 100 miljarder kronor.

I dag publiceras Landshypotek Banks delårsrapport för tiden januari till juni 2022, med fokus på kvartal två. Den visar att Landshypoteks fina tillväxtresa med ökad utlåning fortsätter.

– Vi har växt allt snabbare; både inom utlåningen till jord- och skogsfastigheter och till villaboende. Det är ett styrkebesked att vi som största långivare på marknaden inom jord och skog tar marknadsandelar. Inom bolånen är vi en utmanare som växer markant, med en rekordtillväxt under det första halvåret, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Rörelseresultatet fortsätter också att utvecklas väl, även om det märks att räntorna på upplåningsmarknaderna har stigit snabbare än vad de gjort för kund. Räntorna för kund har med andra ord inte ökat i samma takt som bankens räntekostnader. Räntenettot har därmed inte växt i takt med bankens ökade utlåningsvolym.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 224 (219) miljoner kronor, varav andra kvartalet bidrog med 102 miljoner (122) miljoner kronor. Banken fortsätter samtidigt att uppvisa en fortsatt mycket god kreditkvalitet. Kostnaderna är under kontroll och ökar enligt plan för en lång och uthållig tillväxt.

Landshypotek har lyckats skapa trygghet i den allt mer osäkra ekonomin för de allt fler nya kunderna, men också för sina tidigare kunder

– Med tillväxten kan vi förbättra marknadsnärvaron och kundrelationen ytterligare. Vi kan möta den ökade förväntan som såväl kunder, ägare och myndigheter ställer på en bank. Vi har också kunnat öppna för och välkomna fler kunder, ha konkurrenskraftiga erbjudanden och skapa fler möjligheter till kundmöten i en kombination av fysiska och digitala kontakter, konstaterar Per Lindblad.

Med tillväxten kan marknadsnärvaron och kundrelationen förbättras ytterligare.

– Det är i utmanade tider som en bank som vilar på en långsiktig affärsmodell och långsiktiga kundrelationer fungerar som bäst och behövs allra mest. Vi har en stabil situation och kommer att vara öppna och tillgängliga för kunderna.

I delårsrapporten (pdf) går det att läsa mer om resultatet, Per Lindblads vd-ord och om utvecklingen i omvärlden, inom såväl finansmarknaderna generellt som jord och skog.

Delårsrapporten i korthet:

Januari – juni 2022 (jämfört med januari – juni 2021)

 • Rörelseresultatet uppgår till 224 (219) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 495 (472) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 274 (251) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med -1 (+2) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 101,4 (88,6) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 15,8 (14,9) mdkr.

April – juni 2022 (jämfört med januari – mars 2022)

 • Rörelseresultatet uppgår till 102 (122) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 245 (250) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 141 (133) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med -3 (+2) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 101,4 (97,8) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 15,8 (15,4) mdkr.