Kommentar från Stefan Malmström om Riksbankens räntebesked

Under tisdagen höjde Riksbanken sin styrränta med 1 procentenhet till 1,75 procent. Stefan Malmström, chef för jord- och skogsfinansiering, på Landshypotek Bank kommenterar räntehöjningens betydelse för de gröna näringarna.

– Det får givetvis betydelse för lantbruksföretagaren, med ökade lånekostnader och de planer som finns för investeringar på gården. Företagens möjligheter påverkas också av att styrräntehöjningen innebär att tillväxten i samhället bromsas in och hela ekonomin får sig en snyting.

Lantbruk är en kapitalintensiv bransch. Generellt är lantbrukare lågt belånade, men skillnaden mellan olika lantbruksföretag är stor, där lånen och räntan är en viktig del för hårt satsande och investerande lantbrukare.

– Räntekostnaden är en viktig del i många lantbruksföretag. Vi lever i en tid som är präglad av osäkerhet och kraftiga prissvängingar, där lantbrukarna tvingas orientera sig och göra vägval bland allt större risker. Nya räntehöjningar läggs till de ökade kostnader vi redan har upplevt under längre tid inom lantbruket. Men även intäkterna har ökat för många lantbruksföretagare. Vi har nära kontakt med våra kunder och löpande dialog om såväl möjligheter som utmaningar.

Stefan Malmström är även intervjuad i ATL (betalvägg).
Högre ränta slår mot lantbruket | ATL