Så påverkar Riksbankens räntehöjning Landshypoteks kunder

I augusti steg inflationen till hela 9 procent. Riksbanken gjorde därför en historisk höjning av styrräntan igår, tisdag, med 1 procentenhet eller 100 punkter. Det är den största enskilda höjningen på nästan 30 år. Den nya räntan på 1,75 procent införs redan från och med idag, onsdag. Landshypotek följer noga utvecklingen. Låneräntorna har ökat under en längre tid och fortsätter nu uppåt.  Även sparräntorna kan komma att öka, där Landshypotek gått i bräschen och redan höjt sparräntan.

Inflationstakt, konjunktursvängningar och styrränta. Många är faktorerna som påverkar låne- och sparräntorna. Räntan sätts utifrån kostnaderna som bankerna har för upplåningen och annat; såsom kapital- och regelkrav, konkurrensen på marknaden, Riksbankens styrränta, kostnader för verksamheten och de ambitioner som olika banker har för sin affär. 

Ytterligare höjningar väntas

För att bekämpa den  höga inflationen i Sverige räknar Riksbanken med flera ytterligare höjningar, den första redan i november och sedan till runt 2,5 procent under nästa år. Effekten av de räntehöjningar som Riksbanken aviserar kommer alltså att ge ekonomin och tillväxten en ordentlig omgång. 

– Vi ska räkna med att styrräntan forsatt kommer att höjas än mer. Och då vi på Landshypotek påverkas av styrräntan kommer utlåningsräntorna till våra kunder att höjas successivt, säger Åke Källström, chef för Treasury Execution på Landshypotek Bank.

Att vara aktiv är viktigare än någonsin 

Tillsammans med ökade kostnader för allt från drivmedel till uppvärmning och mat blir det allt angelägnare att se över sin privatekonomi. Där är bolånekostnaden och ett tryggt buffertsparande en stor del.

– Att vara aktiv genom att räkna på och se sig om efter bra bolåne- och sparalternativ är viktigare än någonsin, menar Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank har över tid kunna erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor, helt utan förhandling, till landets alla villa- och fritidshusägare.
Se aktuella bolåneräntor här

Redan den 1 september höjde Landshypotek sparräntorna. Sparkontot för tryggt sparande för privatpersoner höjdes med hela 0,55 procentenheter till 1,50 procent. Intresset för ett tryggt och enkelt sparande,  en buffert för tillfälliga ekonomiska utgifter, har varit rekordstort och banken har välkomnat många nya kunder.
Se aktuella sparrräntor här

– På Landshypotek är vi vana vid att rida ut tuffa tider tillsammans med våra kunder. Ett exempel i närtid är den svåra torkan som 2018 slog hårt mot många lantbrukare. Skillnaden är att den osäkra tid vi nu lever i påverkar oss alla på ett eller annat sätt, menar Catharina Åbjörnsson Lindgren och välkomnar alla kunder som är rådvilla att höra av sig till banken för att diskutera vad som kan vara det bästa alternativen utifrån sina ekonomiska förutsättningar.