Svenska lantbrukare saknar förståelse från politikerna

Intensiva valrörelser inför de senaste valen i september innehöll många olika budskap och löften inför kommande mandatperiod. Men mer än hälften av Sveriges lantbrukare tycker inte att regeringen har förståelse för lantbrukets villkor. Det visar en undersökning som Landshypotek Bank har gjort.

Pandemin, klimatförändringar och kriget i Ukraina har bidragit till en tid präglad av osäkerhet. Många transport- och varuflöden har störningar, priserna på gödsel och andra insatsvaror stiger och inflationen är hög.

– Allt fler har på senare tid fått upp ögonen för att det behövs ett starkt lantbruk för att säkerställa livsmedelsförsörjningen. Politikerna är viktiga för att skapa rätt förutsättningar, och för att kunna göra det behöver de förstå lantbrukarnas villkor och vardag; utmaningar och möjligheter, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Vad säger lantbrukarna?

Livsmedelsförsörjning och landsbygdsfrågor står högt upp på den politiska dagordningen. Men hur står det egentligen till med politikernas kunskaper om lantbrukarnas villkor och vardag? Vi frågade lantbrukarna vilka de anser har lägst förståelse för deras verksamheter. Svaret är tydligt: över hälften anser att regeringen är den samhällsinstitution som har minst förståelse, medan var fjärde lantbrukare tycker att det är riksdagen.

–  Resultatet av den här enkäten ger en tydlig vink om att politiker behöver tala med lantbrukarna och inte bara om lantbrukarna, säger Per Lindblad.

Lokala variationer finns

Lantbrukarnas förtroende för lokala politiker och myndigheter varierar i olika delar av landet. 44 procent av lantbrukarna i Götalands mellanbygder svarar att Länsstyrelsen har minst förståelse för lantbrukarnas villkor. I Svealands skogsbygder anser 23 procent att det är kommunala politiker som har minst förståelse.

Diagram: Vilken av nedanstående tycker du har minst förståelse för lantbruket och lantbrukets villkor?

Läs mer: Vilka är de viktigaste politiska frågorna enligt lantbrukarna själva? 

Information om undersökningen

Mätningen Sveriges Lantbruk är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker. Svar från 520 företagare ingår i redovisningen. Undersökningen – länk till rapporten (pdf) – har genomförts under våren 2022 av Landja Marknadsanalys/NUI på uppdrag av Landshypotek Bank.