Fyra viktigaste politiska frågorna enligt lantbrukarna

Livsmedelsförsörjning och landsbygdsfrågor står högt upp på den politiska dagordningen. Samtidigt tycker lantbrukarna att riksdagen och regeringen är de som har minst förstående för deras verksamheter och förutsättningar, enligt Landshypoteks senaste undersökning.

Men vilka är då de viktigaste politiska frågorna enligt lantbrukarna själva? Vi har sammanfattat resultatet från de undersökningar som vi har gjort bland några av Sveriges största lantbruksföretagare de senaste fyra åren.

Stabil digital infrastruktur

Lantbrukarna vill se större investeringar för att säkra och trygga den digitala infrastrukturen på landsbygden.

Idag används digital teknik till allt från precisionsodling, monitorering för att i realtid se hur djuren har det och beräkning och optimering av utsäde. När allt mer görs digitalt gäller det att det finns en fungerande och säker IT-infrastruktur. Men så är inte alltid fallet.

Var fjärde lantbrukare uppger att de har dålig mobiltäckning. Nästan varannan säger att de drabbats av strömavbrott flera gånger. Dålig internetuppkoppling har påverkat nästan 4 av 10, och en tredjedel av dem svarar att det inneburit en kostnad för verksamheten.

Läs hela rapporten här: Lantbrukspanelen maj 2021 (pdf)

Stärk äganderätten

Marken, jorden och skogen är själva grunden för lantbruket. Ingen annan näring är så nära förenad med en plats. Samtidigt oroas många av inskränkningar i äganderätten.

– Jag tror inte att politikerna inser hur viktiga frågor om ägandet är för Sveriges lantbrukare. Äganderätten är inte någon högtravande princip. Den handlar om grunden för att kunna driva företag, lantbrukarnas dagliga verksamhet, arbete och liv, sa Per Lindblad i en kommentar till resultatet av Landshypoteks Lantbrukspanel i november 2020.

Rapporten visade att många lantbrukare lever med en ständig oro för att grunden för deras företagande när som helst kan inskränkas. Det gynnar inte den utveckling av landsbygder och lantbruket som många politiker säger sig stå för.

Läs hela rapporten här: Lantbrukspanelen nov 2020 (pdf)

Engagemang och handling för att stärka svensk matproduktion

Lantbrukarna saknar engagemang och handling för att stärka den egna livsmedelsproduktionen hos såväl politiker som tjänstemän och ansvariga på livsmedelskedjor. 

Efter pandemin, och med kriget i Ukraina, har frågan om beredskap och livsmedelsförsörjning blivit än mer akut. Idag vill många konsumenter hjälpa till och förstår värdet av att köpa svenska livsmedel. Men politikerna behöver också skapa förutsättningar för detta, till exempel genom lagkrav på kommuner att köpa in närproducerade livsmedel. Lantbrukarna vill även se krav på restauranger att informera om ursprunget på den mat som serveras. I livsmedelsbutikerna är det ofta en självklarhet att kunden ska kunna göra ett informerat val, men restaurangbranschen släpar efter.

Läs hela rapporten här: Lantbrukspanelen maj 2020 (pdf)

Lyft lantbrukets positiva effekter på miljön

Det finns en hög medvetenhet och ett stort engagemang kring miljöfrågor bland majoriteten av Sveriges största lantbrukare. Men lantbrukarna själva tycker att politikerna missar detta i den allmänna debatten. De känner sig således som arbetare för miljön, men missförstådda sådana.

Roland Höckert, lantbrukare på Godegården, beskriver det så här:

– Miljödebatten ger inte en rättvis bild av lantbrukets påverkan på miljön. Den analys som gjorts ger en skev bild av sanningen. Det går till exempel inte att hävda att allt nötkött är dåligt. Djuren får ett annat värde om de delas in ett ekosystem. Då kommer det att handla om att djuren är en del av en biologisk mångfald – och får ett helt annat värde.

Läs hela rapporten här: Lantbrukspanelen juni 2019 (pdf)

 

Om Lantbrukspanelen

Lantbrukspanelen är en återkommande svarspanel med över 100 större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Paneldeltagarna får möjlighet att svara på frågor om vad de tycker, tänker och känner kring aktuella branschfrågor och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Undersökningen är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställd, men ger en bild av – en känsla för – stämnings- och känsloläget inom lantbruket.

Relaterade artiklar

Läs mer

Hur kan äganderätten stärkas?

Läs mer
Läs mer Flygbild över höstskörd av vete med skördetröska och traktor med släp i Östergötland.

Cybersäkerhet i det uppkopplade lantbruket

Läs mer
Läs mer

”Efterfrågan på svenskt kött avgör de svenska djurböndernas framtid”

Läs mer