Per Eriksson vinnare av Landshypoteks uppsatsstipendium 2022

Per Eriksson från Älmhult är vinnare av årets uppsatsstipendium från Landshypotek Bank. Hans uppsats handlar om skogsbruk och hur bättre mätmetoder för virket kan bidra till effektivare produktion.

– Det känns jätteroligt och väldigt hedrande också. Det är en väldigt fin fjäder i hatten nu när studierna är avklarade. Det är också en bra motivationsfaktor för att jobba vidare med ämnet skördarmätning, berättar Per under prisutdelningen av Landshypoteks uppsatsstipendium.

Prisutdelningen ägde rum på SLU i Ultuna och Per fick motta diplom, blommor och en symbolisk prischeck från juryns ordförande Agneta Hjellström.

Berör alla skogsbrukare

Vinnaruppsatsen tar upp något som berör alla skogsbrukare i Sverige. Den traditionella metoden för att mäta virke leder till bortfall, något som är negativt för både skogsbrukaren och klimatet.

– Idag så gör vi virkesaffärer på ett väldigt typiskt sätt. Vi mäter virket i industrin och det är det som avgör hur mycket en skogsägare får betalt. Det jag har tittat på är vad som händer om vi använder mätningarna som en skördare tar istället. Det händer förvånansvärt mycket i kedjan när man gör så. Det är väldigt mycket fördelar både för entreprenören, köparen och skogsägaren, berättar Per Eriksson.

Uppsatsen ”Wood procurement using harvest measurment - For improved management of forest operations” skrevs som ett examensarbete vid Institutionen för skogsekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna, och har även blivit en vetenskaplig artikel i International Journal of Forest Engineering.

– Vi blev otroligt imponerade över det innovativa förhållningssättet och han har redan fångats upp av skogsindustrin som vill ta detta vidare. Det säger en del om kvaliteten i denna examensuppsats, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Nytänkande uppsats

I sin motivering skriver juryn: "Författaren har föredömligt studerat virkesanskaffningsprocessen, som är en aktuell utmaning för både skogsägare och skogsindustrin. Det är en gediget genomförd uppsats som på ett nytänkande sätt tar in komplexiteten i processen ur olika intressenters perspektiv och där en central del är att värdera och utläsa skördardata.

På ett konkret sätt ger studien en helhetsbild över värdeskapande delar i processen från virkesbeslut i skogen till dess nyttjande i skogsindustrin och var värden skapas. Studien visar tydligt hur man kan förbättra effektiviteten, flexibiliteten och vad betalningen till skogsägaren baseras på. Den visar vad som efterfrågas och kan bidra till en kvalitetsförbättring i flera led i processen. Uppsatsen har stor praktisk tillämpbarhet."

Se en filmad intervju med Per Eriksson

Årets uppsatsvinnare i korthet

Uppsatsförfattare: Per Eriksson

Uppsatsens titel: uppsatsen ”Wood procurement using harvest measurment - For improved management of forest operations”. Uppsatsen finns att läsa i SLUs databas.

Lärosäte: SLU i Uppsala, Institutionen för skogsekonomi

Mer om Landshypoteks uppsatsstipendium

Syftet med Landshypotek Banks årliga uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid är att uppmuntra och uppmärksamma den yngre generationens intresse och engagemang för svenskt jord- och skogsbruk. Stipendiet delas ut årligen och omfattar en prispeng på 10 000 kronor.