Flygbild över åkrar och gårdar

Starkt koncernbidrag till ägarna av Landshypotek Bank

Idag presenterade Landshypotek Bank årets bokslut och med det också koncernbidraget till ägarna, bankens jord- och skogsbrukande och gårdsboende lånekunder, tillika medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Med det starka resultatet för 2021 som grund avsätts 172 miljoner kronor till den ekonomiska föreningen för att driva föreningens verksamhet och möjliggöra utdelning till medlemmarna.

  –  2021 har varit ett fantastiskt år där vi både har ökat antalet kunder och vår utlåning. Vår fina utveckling som bank möjliggör ett starkt koncernbidrag till ägarna, konstaterar Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Alla som lånar till jord- och skogsfastigheter av Landshypotek Bank är också medlemmar och har en ekonomisk insats i Landshypotek Ekonomisk Förening. Utifrån koncernbidraget kommer Föreningsstyrelsen senare att föreslå utdelning till medlemmarna. I slutet av april tar sedan föreningsstämman beslut om utdelningen.

   – Att vi som ägare lånar av oss själva och vinsten sedan går tillbaka till oss är unikt på svensk bankmarknad. Det är en cirkulär ekonomi där överskottsmedlen från vår egen bank gör nytta genom att utveckla gårdar och företagande. Samtidigt kommer nya insatser in som bidrar till att fortsätta utveckla banken, säger Per-Olof Hilmér som är ordförande i den ekonomiska föreningen.

Under 2021 delades 147 miljoner kronor ut till medlemmarna baserat på 2020 års koncernbidrag på 163 miljoner kronor. Intresset för att sätta in nytt insatskapital och återinvestera sin utdelning har också varit stort. Totalt investerade medlemmarna 126 miljoner för att stärka sina egna insatser under 2021.

  – Det är ett styrkebevis för vår affärsmodell och visar att medlemmarna är beredda att stödja banken utifrån dess vikt för jord- och skogsbruket i Sverige, konstaterar Per-Olof Hilmér.

Föreningen kommer att presentera förslaget till årets utdelning för medlemmarna på bland annat vårens regionmöten som hålls runt om i landet i slutet av mars och början av april. Utdelningens storlek faställs slutligen på föreningsstämman 28 april.

Här kan du ta del av bokslutskommunikén för 2021 (pdf)

Så fungerar utdelningen

Landshypotek är en kooperation där du som är kund och har bottenlån med pant i en jord- och skogsfastighet tar del av bankens vinst. Genom att öka din egen insats kan du som medlem påverka hur stor del av vinstutdelningen just du får. 
Läs mer om utdelningen här