Snödroppar

Två nya ordföranden och tio nya ledamöter i regionstyrelserna

Att intresset för Landshypotek är stort märks även i att många medlemmar vill engagera sig i Landshypotek Ekonomisk Förenings regionstyrelser. Två nya ordföranden och tio nya ledamöter valdes in under årets regionmöten i enlighet med valberedningens förslag.  

  

Regionmötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda Landshypotek Bank.

28 mars – 7 april hölls årets elva regionmöten dit alla drygt 36 000 ägare bjuds in för att höra mer om utvecklingen i och runt Landshypotek, dela känslan och läget som företagare inom de gröna näringarna just nu och rösta fram sina representanter till de regionala föreningsstyrelserna och föreningsstämman. 

Att intresset för Landshypotek är stort märks även i att fler vill engagera sig som förtroendevalda

Tio nya ledamöter och två nya ordföranden valdes in. Tillsammans har de mycket erfarenheter att bidra med i vårt nätverk; både som egenföretagare inom jord och skog och från andra uppdrag. Att allt fler ser värdet av en annorlunda bank på svensk bankmarknad känns förhoppningsfullt och Landshypoteks Ekonomisk Förenings ordförande Per-Olof Hilmér välkomnar de nya ledamöterna och ser fram emot att arbeta tätt tillsammans. 

   – Stegvis föryngrar vi oss samtidigt som fler kvinnor tar plats i våra styrelser. Vi utvecklas för att ännu bättre ta oss an våra uppgifter med att representera Landshypotek i bygderna och i engagemanget för de gröna näringarna, stärka våra fastighetsvärderingar som ökar i antal när allt fler nya medlemmar tillkommer och driva de så viktiga kapital- och ägarfrågorna vidare.   

Här presenteras de två nya ordföranden och tio nya ledamöterna i regionstyrelserna närmare:

Gotland

Charlotte Bendelin, 33 år, ny ledamot
Charlotte är utbildad lantmästare på SLU i Alnarp och driver tillsammans med sina föräldrar ett familjeföretag med inriktning på mjölkproduktion på släktgården Smide Gård i Väte.

Mitt

Lotten Rapp, 32 år, ny ledamot
Lotten delar intresset för skogsbruk med sin sambo. På den egna gården i byn Gissjö är de i hög utsträckning självverksamma. Lotten har även ideella landsbygdsutvecklingsuppdrag och förtroendeuppdrag i Norra Skogs huvudvalberedning. Hon leder också ungdomsprojektet ”Ungas drömbygd 2030” med inriktning på Ånge, Bräcke, Timrå och Sundsvalls kommuns landsbygdsområden. Som tonåring tävlade hon i friåkning nedför riktigt branta berg och var som bäst rankad tvåa i världen på Freeride World Tour.

Märet Rusk-Feitkenhauer, 56 år, ny ledamot
Märet är skogstekniker och har arbetat som skogstjänsteman hos bl.a. Mellanskog, Skogsstyrelsen och SCA. Sedan cirka tio år tillbaka konsultar hon som egenföretagare i skogs- och naturvårdsfrågor, arrangerar utbildningar och skogsdagar och har också uppdrag som regionssamordnare för ”Skogen i Skolan” i Jämtland-Härjedalen. Märet bor på en mindre jord- och skogsfastighet med inriktning på ekologisk odling. Här finns även uppfödning av kallblodstravare i liten skala.

Mälarprovinserna

Bo Lemar, 37 år, ny ordförande
Bo växlar nu upp från vice ordförande till ordförande efter Karin Andersson. Han är utbildad i industriell ekonomi och äger och driver Ånhammars Säteri i Sörmland där verksamhetsinriktningen består av lantbruk, köttdjur, skog och fastigheter.

Norr

Jennie Hellman, 43 år, ny ordförande
Jennie, tidigare ledamot, tar nu över som regionordförande efter Torgny Långström. Hon är skogsägare och bor i Smedsträsket i Boden. Till vardags jobbar Jennie som projektingenjör på SCA i Piteå.

Mats Lundberg, 60 år, ny ledamot
Mats är skogstekniker och bor i Medle i Skellefteå där han bedriver jord- och skogsbruk.

Johan Lundbäck, 36 år, ny ledamot
Johan är jägmästare och jobbar som produktionstekniker på Svea Skog. Han är även jord- och skogsägare i Siknäs i Kalix med verksamhet som omfattar får, hästar och grovfoder.

Skåne

Bo-Göran Hansen, 52, ny ledamot
Bo-Göran bor i Eslöv, men äger och driver gården som varit i familjen ägo i tre generationer i grannkommunen Kävlinge. Här odlas spannmål, oljeväxter och potatis. Bo är utbildad i industriell ekonomi.

Håkan Magnusson, 59, ny ledamot
Håkan är lantmästare och registrerad fastighetsmäklare med lång erfarenhet av agrara fastigheter. Han har under cirka 30 år bedrivit grisproduktion och växtodling utanför Lund och har även varit styrelseledamot i Skånska Sparbanken. Bostaden finns i Simrishamn och skogfastigheten i Småland.

Småland

Rolf Fransson, 60, ny ledamot
Rolf är utbildad skogstekniker och har skogsbruk där han är självverksam. Han bor i Tjureda norr om Växjö och jobbar som skogsekonom på Södra Skogsägarna. Tidigare har Rolf även varit kundansvarig på Landshypotek Bank.

 Örebro

Cecilia Thorsén, 40 år, ny ledamot
Cecilia bor på Öljsjögårdarna utanför Lindesberg. Driften på gården består av dikoproduktion och växtodling. Cecilia är utbildad agrotekniker och har arbetat med lantbruk på egna och andras gårdar i hela sitt liv. På sin fritid är det nordsvensken Ullis som gäller.

Magdalena Wahlström, 47 år, ny ledamot
Magdalena bor i Sickelsta utanför Kumla där hon bedriver växtodling. Magdalena har magisterexamen i företagsekonomi och jobbar deltid på Ludvig & Co.

Lyssna på Per och Per-Olofs samtal på regionmötena

Under regionmötena blandades förinspelat material med direktsändning. Samtalet mellan föreningens ordförande Per-Olof Hilmér och bankens vd Per Lindblad finns att ta del av i efterhand på landshypotek.se/regionmote. Här finns också föreningens och bankens årsredovisningar, samt de regionala valberedningarnas och eventuella andra förslag som inkom inför mötena.