Landshypoteks affärschefer, Stefan Malmström och Catharina Åbjörnsson Lindgren

Kommentarer på dagens räntebesked från Riksbanken

Trots att effekten av det senaste årets räntehöjningar inte har slagit igenom i hushållens ekonomi fullt ut, och att den höga inflationstakten minskat något under våren, höjde Riksbanken idag styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Och det är troligen inte sista gången innan en trolig successiv sänkning kan påbörjas under nästa år. Landshypoteks affärschefer kommenterar dagens Riksbanksbesked och hur du som låntagare kan tänka.

Den nya styrräntan på 3,75 procent gäller från 5 juli.

Att höja styrräntan är centralbankernas främsta vapen för att minska efterfrågan och därigenom inflationen. Även om inflationen är på en fortsatt hög nivå har den dämpats något under våren efter att bland annat de höga energipriserna fallit tillbaka. Men den svaga kronan och snabbt ökade tjänstepriser gör att dämpningstakten är långsammare än förväntat.

Hur de högre styrräntorna påverkar ekonomin på lite längre sikt, och när och hur snabbt inflationen kan falla tillbaka till målet på två procent, är det som Riksbanken baserar dagens och framtida räntebeslut på. Till det ska läggas hur andra centralbanker agerar. I veckan såg vi exempelvis kraftfulla höjningar med 0,50 procentenheter från både Bank of England och Norges Bank. Innan dess hade även amerikanska centralbanken FED, och den europeiska motsvarigheten ECB, betonat att centralbanker behöver agera kraftfullt så länge inflationen är fortsatt för hög och inte faller tillbaka i önskad takt. 

Ytterligare höjningar kan komma innan ränteläget stabiliseras

Effekterna av en längre period av osäkerhet kring hur räntemarknaden kommer att utvecklas framöver märks av en mer avvaktande hållning bland bolånekunderna. Även lantbruksföretagarna utmanas av högre kapitalkostnader.

   – Räntorna har förändrats snabbt, med flera höjningar på kort tid, vilket såklart har påverkat de flestas ekonomier rejält, och ytterligare höjningar kan komma i år. Förhoppningsvis stabiliseras ränteläget därefter vilket kommer göra det lättare att jämföra vad olika banker kan erbjuda och att göra medvetna val som låntagare, menar Catharina Åbjörnsson Lindgren, som är ansvarig för bankens spar- och bolåneerbjudande.

Många kunder ligger idag med rörlig ränta och dessutom är det många lån med bundna räntor som löper ut nu och behöver läggas om. Hur ska jag som har stora bolån eller bottenlån på en jord- eller skogsbruksfastighet tänka?

   – Bankerna ändrar sina räntor vid olika tidpunkter för att anpassa sina erbjudande utifrån stigande upplåningsräntor och konkurrensen på marknaden. För dig som har bolån var de snitträntor som bankerna redovisar tidigare en bra hjälp vid jämförelser, men när räntorna förändrats i så snabb takt kan de nu vara mindre träffsäkra och nivån ha ändrats därefter. Mitt bästa råd innan ränteläget har stabiliserats är att kolla med banken vad som är aktuell ränta och fundera på om det är värt att ligga rörligt eller om du kanske ska binda om delar av ditt lån så att du vet vad du kommer att betala i ränta under en tidsbegränsad period, säger Catharina.

Stefan Malmström, affärschef för jord- och skogsutlåningen, märker även av det osäkra ekonomiska läget bland bankens lantbrukskunder.

  – Upplever man att läget är osäkert och instabilt, ja då sitter man mer still i båten och undviker att göra stora kraftiga rörelser. I stället jobbar man kontinuerligt med små förbättringar och effektiviseringar. Även vårens Lantbrukspanel, som publiceras de närmaste dagarna, visar att många lantbrukare upplever det höga kostnadsläget som utmanande, verkligen tänker på lönsamheten och är mer återhållsamma med nödvändiga investeringar i sina verksamheter. På längre sikt riskerar det att bromsa utvecklingen av svenskt jord- och skogsbruk och svensk självhushållning. Därför hoppas jag att räntan inom det närmaste halvåret landar på en ny mer förutsägbar nivå. Det gör det enklare för våra kunder, förtagarna inom de gröna näringarna, att lägga fast sina framtidsplaner och planera sina satsningar.

Slutligen hälsar Catharina och Stefan att du som kund alltid är välkommen att höra av dig till kundservice eller din kundansvariga för att stämma av läget vid behov. Ett tips är också att koppla upp dig på Landshypoteks återkommande digitala räntespaningar. Nästa hålls 31 augusti, klockan 9.15-10.00. Ingen föranmälan behövs och länken publiceras på landshypotek.se/rantemarknaden strax innan mötet startar.

Se Landshypoteks bolåneräntor här
Se Landshypoteks sparränta för privat sparande här

Fem tips för landsbygdsföretagare i ett högt räntelandskap

Här kan du ta del av Stefan Malmströms fem tips på vad du som lantbruksföretagare bör tänka igenom  i ett högt räntelandskap. 
Till artikeln med tipsen