Lantgård i vinterskrud

Fem tips för landsbygdsföretagare i ett högt räntelandskap

Under hösten har inflationen gått ned och kronan stärkts. Inflationen är dock fortsatt för hög och kronan för svag. Riksbanken valde ändå att lämna styrräntan oförändrad, med medskicket att den kan behöva höjas ytterligare om inflationsutsikterna försämras. Så hur ska du som lantbruksföretagare tänka i det mer stabila, men fortsatt höga räntelandskapet? 

Med Riksbankens senaste räntebesked i november 2023, där styrräntan behölls oförändrad på 4 procent, kan räntehöjningscykeln vara nådd. Samtidigt signalerar de att penningpolitiken fortsatt kommer att vara åtstramande. Att räntan nu verkar kunna landa på en mer förutsägbar nivå, om än fortsatt hög, är positivt. Det gör det enklare att lägga fast sina framtidsplaner och planera sina satsningar,

Stefan Malmström, affärschef för jord och skog på Landshypotek Bank, tipsar om fem saker som kan vara bra att ha tänkt igenom i ett mer stabilt, men fortsatt högränteläge under 2024.

 1. Ta reda på hur dina räntekostnader ställer sig till ditt resultat före finansiella kostnader, och hur stor marginalen blir mellan resultat och räntekostnad. Fundera också på vad du kan vidta för åtgärder för att stärka marginalen.
   
 2. Hur stadig är företagets kassa i relation till de ökade utläggen för räntor? Finns det tillräckligt med betalningsmedel – om inte måste du agera genom att hitta en lösning.
   
 3. Hur kan du tänka långsiktigt kring dina räntekostnader för lånat kapital? Är det OK att de går upp, alternativt ligger kvar på samma höga nivå, eller ska du säkerställa kostnaden genom att binda räntorna på längre tid? Att sprida bindningstider är att sprida risken.
   
 4. Nu börjar det betala sig att ha kassan/överskottslikviditeten på rätt ställe. Säkerställ att den ger bra avkastning och glöm inte att beakta om och när du behöver pengarna.
   
 5. Upprätta en likviditetsbudget för de närmaste 12 månaderna – då kan du optimera både finansiering och inköp. På köpet skapar du ökad insikt och kontroll!

Relaterade artiklar

Läs mer Kraftigt regn

Kan man skydda sig mot extremväder?

Läs mer
Läs mer Lantbrukarna Torgny och Eva-Maria Widholm står bredvid en kalv

Widholms på Trägsta Gård tacklar svängningar och osäkerhet med långsiktig planering och tydliga mål

Läs mer
Läs mer

Så effektiviserar lantbrukarna för att klara det nya kostnadsläget 2023

Läs mer