Åker

Stefan Malmström kommenterar ekonomiska läget i lantbruket

Det finns stort intresse för lantbruket och lantbruksföretagandet just nu. Med svår skörd, ökade kostnader och svinpest är det en utmanande tid, präglad av fortsatt hög osäkerhet. Stefan Malmström, affärschef för jord och skog, summerar det aktuella läget.

– Många lantbrukare kämpar sedan tidigare med att anpassa sig till allt högre kostnader och den svåra skörden gör läget än mer besvärligt. Som väl är kommer vi från ett starkt fjolår, annars hade läget i sektorn varit än mer bekymmersam. Sedan ska man alltid bära med sig att det givetvis ser väldigt olika ut för olika branscher och runt om i landet, säger Stefan Malmström.

En torr vår följdes av en sommar med mycket regn. Det ledde till ett svårt skördeläge för många lantbrukare. Lägg därtill svinpestens ankomst till Sverige och fortsatt stigande räntor som bidrar till högre kostnader.

På ett LRF-möte med olika företrädare inom de gröna näringarna gav Stefan Malmström, affärschef inom jord- och skogsfinansiering på Landshypotek, sin bild av hur landet ligger bland annat utifrån sin dagliga kontakt med lantbrukare. Han lyfte fram några punkter för att sammanfatta läget ur ett ekonomiskt och finansiellt perspektiv:

  • Stora lokala skillnader i skördeutfall – generellt är det utmaningar vad gäller såväl kvantitet som kvalitet och priser.
  • Animalieproduktionen kompenserar upp något med god mängd på foder. Försommarens torka skapade en oro för brist på ensilage till animalieproduktionen, som inte blev verklighet då efterföljande vallskördar volymmässigt kunde kompensera för en sämre 1:a-skörd.
  • Räntorna stiger och ökade kapitalkostnader gör situationen utmanande i vissa företag. Lägg därtill att allt fler lantbruksföretagare har rörlig ränta.
  • Osäkerhet och högre risker ger låg investeringsaktivitet på marknaden. Åkermarkspriserna faller, dock är markpriserna för skog stabila.

I torsdags häromveckan aviserade Riksbanken, som väntat, att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4,0 procent. Eventuellt blir det ytterligare en höjning från Riksbanken i november.

– Allt fler lantbruksföretagare har nu rörlig ränta. Proportionerna mellan andel rörlig och fast ränta är närmast det omvända nu jämfört med för ett år sedan. Det innebär att företagarna påverkas direkt när räntan ändras. Ligger du på hög andel rörligt och räntan går upp slår det direkt in i resultaträkningen, säger Stefan Malmström i en kommentar.

Stefan Malmström

Redan i somras, inför Riksbankens höjning i juni, delade Stefan Malmström med sig av några tips om vad som är bra att tänka i ett högt räntelandskap. Läs mer.