Tillbakablick på årets viktigaste medlemsmöten

25–30 mars bjöd Landshypotek åter in alla medlemmar till regionmöten på elva platser runt om i landet. De är viktiga för oss och präglas av det som är vår grund: Vårt gemensamma intresse för jord- och skogsbrukets utveckling – och manifesterar tillsammans med den föreslagna utdelningen de bärande delarna i det som är Landshypotek. På regionmötena röstades det också i föreningsdemokratisk anda. Två nya ordföranden och sex nya ledamöter hälsades välkomna i regionstyrelserna.

    – Vi är glada över att vi åter igen fick möjligheten att träffa så många av bankens ägare på årets viktigaste medlemsträffar, allt engagemang och den fina gemenskapen som präglar dem, säger Per-Olof Hilmér, Landshypotek Ekonomisk Förenings ordförande, som själv gästade tre regionmöten. 

Många av samtalen under årets regionmöten handlade givetvis om det samhällsekonomiska läget och vad det leder till för gårdsägare och aktiva jord- och skogsbrukare, samt för den bank som de närmare 35 500 medlemmarna tillsammans äger.

    – Både Landshypotek och många av oss jord- och skogsbruksföretagare kommer från ett resultatmässigt fint 2022, konstaterar Per-Olof Hilmér som förutom ordföranderollen även är lantbrukare på gården utanför Mellerud. På regionmötena kunde vi gemensamt konstatera att vi hittills har orienterat oss väl i den omtumlande samhällsekonomin.

Landshypotek fortsatte den goda tillväxtresan under förra året och växte snabbare än marknaden i utlåningen till såväl jord- och skogsbrukare som villaägare. Därmed stärktes positionen som den ledande banken för jord- och skogsägare. Många nya kunder har också hittat till banken för sitt kontosparande.

Utifrån den fina marknadsutvecklingen kunde Landshypotek presentera det finansiellt bästa året genom historien. Det gjorde det möjligt för föreningen att föreslå den största utdelningen i Landshypoteks historia till våren, på 180 miljoner, och var ett besked som mottogs med glädje bland ägarna. Beslutet fattas på föreningsstämman 20 april.

Under regionmötena bjöds också på flera intressanta föreläsningar på olika aktuella teman; som hur det ukrainska jordbruket drabbats av kriget med Christer Holm, före detta pansar- och underrättelseofficer samt försvarsattaché i Ukraina, och skogens klimatroll som kolsänka, klimatåtgärder och virkesproduktion med Johan Bergh, professor vid Linneuniversitetet och ledamot KSLA.

Till detta ska läggas alla lägesrapporter som delades från närområdet av såväl de respektive regionstyrelserna som bankens ledningsgrupp.

Att intresset för Landshypotek är stort märks även i att fler vill engagera sig som förtroendevalda

På regionmötena valdes sex nya ledamöter och två nya ordföranden in som, tillsammans med de omvalda i respektive regionstyrelse, representerar de 35 500 medlemmmarna.

Den tidigare ledamoten och tillförordnade ordföranden Marianne Andersson valdes under regionmötet i Höör in som ny ordförande i regionstyrelsen i Skåne efter Stig Lundström som har avgått. Region Skåne hälsade också den nya ledamoten Lars Håkansson välkommen. En ny ordförande har också region Östgöta där Carl-Fredrik Isaksson nu efterträder Johan Von Kantzow på den posten. En ny ledamot Agneta Lönestam-Ohlsson valdes även in under mötet i Linköping. I region Mälarprovinserna klubbades förslaget om att ta in två nya ledamöter igenom; Elin Lindström och Henrik Schmiterlöw. Regionstyrelserna i region Väst och Småland m fl provinser har även de varsin nya ledamot; Theo den Braver respektive Martin Johansson.
Mer utförliga personbeskrivningar av de nyinvalda i regionstyrelserna finns att ta del av här

Här kan du också se några ögonblicksbilder från regionmötena: