Ladugårdstak med fåglar, blå himmel i bakgrunden

Årets största mötestillfällen för Landshypoteks alla ägare närmar sig

Nu bjuder Landshypotek Ekonomisk Förening in de närmare 34 000 jord- och skogsbrukande och gårdsboende medlemmarna, som tillsammans äger Landshypotek Bank, till regionmöte igen.

De årliga regionmötena är en betydande del i föreningsdemokratin. Under mötesförhandlingarna väljs ledamöter till regionstyrelsen och fullmäktige till föreningsstämman bland annat in. Här ges också möjligheten att få höra mer om och samtala kring hur det går för den egna banken och vilket arbete som görs inom föreningen kring de så viktiga kapital- och ägarfrågorna. Regionmötena ger även en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige, och i regionen specifikt, samt hur förutsättningarna ser ut framåt och hur Landshypotek ska utvecklas för att vara en trygg och stabil bank idag och för kommande generationer. Den föreslagna utdelningen som beslutas på föreningsstämman 7 maj kommer också att presenteras här. 

Regionmötena ger dessutom ett ypperligt tillfälle att nätverka med andra medlemmar, träffa de förtroendevalda och representanter från banken, lokalt och centralt.

Anmälan är öppen

Årets regionmöten hålls på elva platser runt om i landet under perioden 16-21 mars. En personlig inbjudan är på väg per post till alla medlemmar  och anmälan till respektive möte är redan öppen på landshypotek.se/regionmote. Här finns även valberedningarnas förslag samt eventuellt inkomna motioner att ta del av.

Jag ser verkligen fram emot vårens regionmöten, att  resa runt i landet och prata med medlemmarna om läget i näringen,  i  vår bank och hur vi ser på framtiden. 

P-O Hilmér, ordförande Landshypotek Ekonomisk Förening