Vy över åkrar i Skåne.

Föreningsstämman beslutade om historisk stor utdelning

Förtroendevalda från hela landet beslutade i dag om en utdelning på närmare en kvarts miljard, 244 miljoner kronor, till jord- och skogsbrukskunderna. Det är den största utdelningen i Landshypoteks snart 200-åriga historia och viktigt bidrag till svenska jord- och skogsbruket – och därmed till landets produktion av mat, välskötta skogar och levande landsbygder.

– Vi har haft en väldigt fin utveckling de senaste åren. Vi gör finansiellt det bästa året genom historien i den bank vi äger och kan därför också leverera vår största utdelning någonsin, konstaterar Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Förtroendevalda från hela landet samlades redan dagen innan stämman för att tala framtidsfrågor, bl.a. då kommande ägardirektiv till banken.

– I tuffa tider och i tider av oro är det ännu viktigare att vi har vår egen bank, en bank som kan våra näringar, som förstår våra näringar, som förstår oss. Behovet och styrkan visar sig verkligen den här tiden, sade Per-Olof Hilmér när han öppnade stämman.

Förutom ett historiskt bra resultat är kapitalsituationen i Landshypotek mycket stark.

De 43 förtroendevalda som utgör fullmäktige på stämman beslutade, efter en ekonomisk presentation och revisorernas berättelse, om utdelningen på 244 miljoner kronor (att jämföra med förra årets utdelning på 180 miljoner kronor). Utdelningen går till alla kunder som lånar till en lantbruksfastighet, såväl jord som skog. Det motsvarar 12 % på insatsen som varje låntagare inom jord och skog har hos Landshypotek. Pengarna betalas ut under maj.

Vid stämman omvaldes föreningsstyrelsen i sin helhet: Styrelse. Per-Olof Hilmér omvaldes till ordförande.