Styrelse

Föreningsstyrelsens uppgift är att företräda och driva medlemmarnas gemensamma intressen samt fatta beslut i policy- och strategiska frågor utifrån ändamålsparagrafen i stadgarna och uppsatta mål.

Föreningsstyrelsen har i uppgift att utöva föreningens ägarroll över Landshypotek Bank genom att, bland annat, fastställa ägardirektiv, utse ledamöter i bankens styrelse på bolagsstämma och ha översyn över kapitalfrågor.

Föreningsstyrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening väljs på den årliga föreningsstämman. Föreningsstämman utser styrelseledamöter i Landshypotek Bank.

Ledamöter Landshypotek Ekonomisk Förening

Porträtt Per-Olof Hilmer

Per-Olof Hilmér

Ordförande Landshypotek Ekonomisk Förening
Porträtt Lars-Johan Merin

Lars-Johan Merin

Ledamot, vice ordförande Landshypotek Ekonomisk Förening

Valberedning

Valberedningen för Landshypotek Ekonomisk Förening består av nedan sju ledamöter. 

Rickard Axdorff, ordförande

rickard.axdorff@landshypotekekonomiskforening.se

Peter Borring

peter.borring@landshypotekekonomiskforening.se 

Christina Dahl

christina.dahl@landshypotekekonomiskforening.se

Erik A. Eriksson

erik.eriksson@landshypotekekonomiskforening.se 

Eva Karin Olin Hempel

evakarin.olinhempe@landshypotekekonomiskforening.se 

Esbjörn Olofsson

esbjorn.olofsson@landshypotekekonomiskforening.se 

Mats Widgren

mats.widgren@landshypotekekonomiskforening.se