Styrelse

Föreningsstyrelsens uppgift är att företräda och driva medlemmarnas gemensamma intressen samt fatta beslut i policy- och strategiska frågor utifrån ändamålsparagrafen i stadgarna och uppsatta mål.

Föreningsstyrelsen har i uppgift att utöva föreningens ägarroll över Landshypotek Bank genom att, bland annat, fastställa ägardirektiv, utse ledamöter i bankens styrelse på bolagsstämma och ha översyn över kapitalfrågor.

Föreningsstyrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening väljs på den årliga föreningsstämman. Föreningsstämman utser styrelseledamöter i Landshypotek Bank.

Ledamöter Landshypotek Ekonomisk Förening

Porträtt Per-Olof Hilmer

Per-Olof Hilmér

Ordförande Landshypotek Ekonomisk Förening
Porträtt Lars-Johan Merin

Lars-Johan Merin

Ledamot, vice ordförande Landshypotek Ekonomisk Förening
Claes Mattsson

Claes Mattsson

Ledamot
Malin Brättemark

Malin Brättemark

Ledamot
Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Ledamot
Marie André

Marie André

Ledamot
Rickard Klingberg

Rickard Klingberg

Ledamot

Valberedning

Valberedningen för Landshypotek Ekonomisk Förening består av nedan sju ledamöter. 

Ann-Britt Karlsson, ordförande

annbritt.molleberga@gmail.com

Christina Dahl

ladugarden@telia.com

Erik A. Eriksson erikavelsbol@gmail.com
Esbjörn Olofsson

kuruska@live.se

Peter Borring

peter.borring@telia.com

Rickard Axdorff

axdorff@yahoo.com

Sören Kihlberg soren@bjarsater.se