Styrelse

Föreningsstyrelsens uppgift är att företräda och driva medlemmarnas gemensamma intressen samt fatta beslut i policy- och strategiska frågor utifrån ändamålsparagrafen i stadgarna och uppsatta mål.

Föreningsstyrelsen har i uppgift att utöva föreningens ägarroll över Landshypotek Bank genom att, bland annat, fastställa ägardirektiv, utse ledamöter i bankens styrelse på bolagsstämma och ha översyn över kapitalfrågor.

Föreningsstyrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening väljs på den årliga föreningsstämman. Föreningsstämman utser styrelseledamöter i Landshypotek Bank.

Ledamöter Landshypotek Ekonomisk Förening

Porträtt Per-Olof Hilmer

Per-Olof Hilmér

Ordförande Landshypotek Ekonomisk Förening
Porträtt Lars-Johan Merin

Lars-Johan Merin

Ledamot, vice ordförande Landshypotek Ekonomisk Förening
Porträtt av Claes Mattsson

Claes Mattsson

Ledamot
Porträtt av Erik A Eriksson, Region Wermland

Erik A. Eriksson

Ledamot

Marie André

Ledamot

Rickard Klingberg

Ledamot

 

Valberedning

Valberedningen för Landshypotek Ekonomisk Förening består av nedan sex ledamöter. 

Ann-Britt Karlsson, ordförande

annbritt.molleberga@gmail.com

Christina Dahl

ladugarden@telia.com

Esbjörn Olofsson

kuruska@live.se

Peter Borring

peter.borring@telia.com

Sören Kihlberg

soren@bjarsater.se

Rickard Axdorff

axdorff@yahoo.com