Styrelse

Föreningsstyrelsens uppgift är att företräda och driva medlemmarnas gemensamma intressen samt fatta beslut i policy- och strategiska frågor utifrån ändamålsparagrafen i stadgarna och uppsatta mål.

Föreningsstyrelsen har i uppgift att utöva föreningens ägarroll över Landshypotek Bank genom att, bland annat, fastställa ägardirektiv, utse ledamöter i bankens styrelse på bolagsstämma och ha översyn över kapitalfrågor.

Föreningsstyrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening väljs på den årliga föreningsstämman. Föreningsstämman utser styrelseledamöter i Landshypotek Bank.

Ledamöter Landshypotek Ekonomisk Förening

Porträtt Per-Olof Hilmer

Per-Olof Hilmér

Ordförande Landshypotek Ekonomisk Förening
Porträtt Lars-Johan Merin

Lars-Johan Merin

Ledamot, vice ordförande Landshypotek Ekonomisk Förening

Claes Mattsson

Ledamot

Erik A. Eriksson

Ledamot

Marie André

Ledamot

Rickard Klingberg

Ledamot

 

Valberedning

Valberedningen för Landshypotek Ekonomisk Förening består av nedan sju ledamöter. 

Ann-Britt Karlsson, ordförande

annbritt.molleberga@gmail.com

Christina Dahl

ladugarden@telia.com

Esbjörn Olofsson

kuruska@live.se

Marianne Andersson

marianne.bakvangen@telia.com

Peter Borring

peter.borring@telia.com

Rickard Axdorff

axdorff@yahoo.com

Sören Kihlberg soren@bjarsater.se