Fortsatt konkurrenskraftiga bolåneräntor och rekordstort intresse för Landshypoteks bolån

Landshypotek har under hösten fortsatt att sänka sina boräntor på bred front. När banken nu redovisar snitträntorna för de lån kunderna fått under september märks att sänkningarna gett fortsatt genomslag. Kundernas intresse för Landshypoteks bolån nådde i september en ny rekordnivå och bankens totala bolånevolym passerade 9 miljarder kronor.

Kunder som valde att ta nya bolån hos Landshypotek med tre månaders bindningstid fick i september i snitt en ränta på 1,18 %. Tvåårsräntan snittade ännu lägre, på 1,15 %.

Redan under våren sänkte Landshypotek bolåneräntan på samtliga bindningstider. Det följdes av ytterligare sänkningar i såväl augusti som september. I flera marknadsjämförelser de senaste åren har Landshypotek stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. Villaägarnas Riksförbund utsåg i våras Landshypotek till årets bolånebank 2019.

– Vi märker att allt fler hittar till oss som bolånebank. Jag tror att många har fått upp ögonen för att vi under en längre tid konsekvent levererat några av marknadens absolut lägsta bolåneräntor. Vi är verkligen glada över att så många uppskattar vårt erbjudande och vi ser det som ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

– Hos oss är det också väldigt enkelt. Bolånekunden behöver inte ägna tid och kraft åt att förhandla, i stället ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta vi erbjuder utifrån belåningsgrad och bindningstid, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek särskiljer sig på flera sätt från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas. Banken har erbjudit bolån i snart tre år och vuxit i snabb takt för att idag ha en bolånevolym på cirka 9 miljarder kronor.