Grön skogsobligation listad på Nasdaq idag: Landshypotek ringde börsklockan för det hållbara svenska skogsbruket

På måndagen samlades investerare och samarbetspartners när Landshypotek Bank höll en listningsceremoni på Nasdaq Stockholm för bankens nya gröna obligation som finansierar hållbart svenskt skogsbruk. På plats vid börsöppningen deltog även flera medarbetare från banken.

Klockringning Nasdaq Stockholm bild 1

– Vi är väldigt glada över att få presentera det svenska skogsbrukets betydelse för hållbarhet och klimat. Det stora intresset från investerare visar på den fantastiska kraft som finns inom det svenska skogsbruket, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Den nya säkerställda obligationen finansierar till sin helhet hållbart svenskt skogsbruk. Obligationen med en emitterad volym på tre miljarder kronor har mött ett mycket stort intresse från investerare. Storleken på de underliggande fastigheterna motsvarar en skogsareal lika stor som Öland. Den årliga klimatnyttan uppskattas till ca 750 000 ton koldioxid, vilket motsvarar klimatavtrycket för cirka 100 000 svenskar på ett år.

– Vi är naturligtvis väldigt glada över att Landshypotek Bank valt att notera sin andra gröna skogsobligation under det nya EMTN-programmet här på Nasdaq Stockholm. Vi ser att intresset för gröna obligationer ökar och att Sverige här ligger i framkant, säger Ann-Charlotte Eliasson, Europeisk noteringschef för obligationer på Nasdaq.

Landshypotek Bank var under förra året först i världen med att ge ut en grön säkerställd obligation i svenska kronor som uteslutande finansierar hållbart skogsbruk. Banken har nu följt upp det historiska initiativet med den nya gröna och säkerställda obligationen som idag listas på Nasdaq Stockholm. Också denna obligation är baserad på det svenska hållbara skogsbrukets bidrag till minskandet av koldioxidhalten i atmosfären och bevarandet av den biologiska mångfalden.

Kontakta för mer information:

Martin Kihlberg, hållbarhetschef
Mobil: 073 848 43 59
Mejl: martin.kihlberg@landshypotek.se

Jonas Feinberg, presskontakt
Mobil: 070 349 24 10
Mejl: jonas.feinberg@landshypotek.se

Om Landshypotek Bank:

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för betydelsen för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av de 38 000 jord- och skogsbrukskunderna organiserade i en ekonomisk förening och har drygt 190 medarbetare på 19 orter i Sverige.